İçindekiler

Başarılı Bir Saç Ekimi İçin 5 Kritik Nokta

Saç ekimi ameliyatı her zamankinden daha popüler olmakla birlikte, saç ekimi hakkında gerek internet sitelerinde gerek yazılı görsel basında okuduğumuz birçok bilgi aslında temel bilgilerin atlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle başarılı saç ekimi cerrahisinin temel adımlarını doğru anlamak önemlidir.

Türkiye’de 1996 yılından bu yana sadece saç ekimi ve saç sağlığı alanında faaliyet gösteren Dr. Serkan Aygın dikkat edilmesi gereken 5 kritik noktayı şu şekilde dile getirmiştir:

  • Doğru teşhis ve planlama
  • Saç köklerinin zarar görmeden toplanması
  • Toplanan köklerin doğru şartlarda muhafaza edilmesi
  • Saç köklerinin yerleştirilmesinde, açı yön ve sıklık konularına dikkat edilmesi
  • Operasyon sonrası bakım

Bu adımları tek tek açıklamak gerekirse;


Birinci Kritik Nokta: Doğru Teşhis ve Planlama

Bir saç restorasyonunu planlamak için öncelikle saç dökülmesinin nedeninin teşhis edilmesi önemlidir. Bu teşhis saç ekimin planlanmasına ışık tutacaktır. Örneğin bir insanın saç dökülmesi hala devam etmekte ise, ekim alanı planı yapılırken gelecekte dökülmesi olası alanların da bu operasyona dahil edilmesi gerekmektedir.

Kişinin kendi yüz yapısı sadece bugünkü görümünden ibaret değildir. Yani saç ekim planlaması yapılırken sadece 20’li yaşlarındaki görünüm düşünülerek bir alın çizgisi çizilmemeli, gelecekteki yaşları da düşünülerek oluşturulmalıdır.

Ayrıca, saç ekim çizgisi düz bir hat şeklinde kesinlikle olmamalıdır. Bu doğal görünümü önemli derecede etkilemektedir.


İkinci Nokta: Saç Köklerinin Sağlıklı Toplanması

Transplantasyon için sağlıklı saç foliküllerinin gerek klasik FUE
gerekse DHI tekniği kullanarak birer birer alınması sırasında bütünlüğünü korumak için muazzam özen gösterilmelidir. Saç köklerinin toplanması sırasında greftlerin hasar görmemesi için bunların çıkış açı ve yönlerine dikkat edilerek alımın yapılması çok önemlidir. Aksi durumda kökler ve çevresindeki onu besleyecek dokular zarar görebilir. Eğer bir kök alım esnasında zarar görür ise bundan sonraki süreçlerde artık yapılacak pek de bir şey kalmamış demektir. Yani ekildikleri yerde tutunamayan saçlar aslında sadece ilk 3-5 gün yerinde duracak sonrasında ise kendisi kopup düşecektir.


Üçüncü Önemli Nokta: Toplanan Köklerin Muhafaza Edilmesi

Alınan köklerin +4 derece saklanması yaşam döngüleri için önemli bir değerdir. Yine alınan kökleri besleyici bir solüsyonun içinde bekletilmesi de bir diğer önemli noktadır. Tüm bunları düşünsek ve uygulasak dahi köklerin alınması sonrasında bekledikleri süre ise hepsinden çok daha önemlidir. Klasik FUE yönetiminde saç kökleri belli bir süre boyunca solüsyonlarda bekletilmek durumundadır. Çünkü tüm saçlar toplandıktan sonra ekim işlemine geçilir. DHI tekniğinde ise toplanan saçlar hemen ekilir. Tam da bu sebepten ötürü gerek Dr. Serkan AYGIN klasik FUE operasyonunun yanında DHI saç ekimi tekniğini de tercih etmektedir. DHI saç ekimi tekniğinde saç kökleri donör alandan alındıktan 1-2 dakika sonra yeni alana ekilirler. Bu arada ne +4 derecede, ne de besleyici solüsyonda bekletilmesi gibi bir duruma ihtiyaç duymazlar. Saç kökleri alınıp ekildiği için kök kayıp etme oranı neredeyse sıfıra inmiş anlamına gelir. Tabi nu noktada ikinci kritik nokta olan köklerin alınması esnasında zarar görmemeleri konusuna bir kez daha atıfta bulunmayı gerekli görüyoruz.


Dördüncü Nokta: Saç köklerinin Yerleştirilmesi

Bir önceki kritik noktada değinilen uygun koşullarda saç köklerinin saklanması ile birlikte saç köklerinin ekilmesi sonucu belirleyen kritik bir aşamadır. Burada öncelikle şu ifadeye değinmek gerekir: “Bireyin saç büyüme modeli parmak izi kadar eşsizdir ve yalnızca çok yetenekli ve tecrübeli bir cerrah ile gerekli planlama yapılabilirse bu modele uygun bir saç ekimi sonucu ortaya çıkar”.

Saç kökleri ekilirken dikkat edilmesi gerekenleri dört alt başlıkta toplayabiliriz:

  • Saç köklerinin saç derisine olan açısı,
  • Saç köklerinin yönü,
  • Yapılabilecek en üst yoğunluk seviyesinde ekimin planlanması ve
  • Saç köklerinin doğru sıra ile ekilmesidir.

Bu maddelere şöyle bir de derinden bakalım. Öncelikle saç köklerinin saç derisiyle olan açısı konusu var. Burada genel kabul görmüş açı 40 derecedir. Tabi bu durum herkeste aynı açıyla olacak diye bir şart yok. Özellikle saçlarını hayatı boyunca arkaya doğru taramış bir kişide bu açı birkaç derece daha artmış ya da tam tersi şekilde taramış bir kişide de azalmış olabileceği gözlemlenebilir. İşte bu sebepten ekim esnasında ekimi yapan doktor kesinlikle diğer saç köklerini doğru analiz etmiş olmalıdır. İkinci konu ise saç köklerinin yönüdür. Burada da saçların yönü ön-tepe kısmında yüze dikey olacağı gibi yanlara doğru gidildikçe her iki yana doğru açıları o yöne doğru eğilmektedir. Yine yön konusunun en zor tayin edildiği tepe kısmı da yine operasyonu yapan doktor ve ekibin deneyimiyle tatminkâr bir çözüme kavuşabilir. Üçüncüsü olan yoğunluk için öncelikle iyi greft sayısının alınmış olması gerekir. En büyük saçların toplandığı alan kafanın arkasında, iki kulak arasındaki alandır. Bu saçlar dökülmeyi tetikleyen hormon olan erkeklik hormonundan çok az etkilenirler. Bu sebeple çok önemlidirler. Ama son yıllarda Dr. Serkan AYGIN’ın önceliğini yaptığı ve yine dökülmeye karşı dirençli olan sakal bölgesinin çene altındaki kısmı da yoğun bir saç ekimi için bir anlamda bir başka kritik noktadır. Ne kadar fazla saç kökü toplanırsa ekim kurallarına uygun ekilen bu kökler görünümü olumlu derecede etkileyecektir.


Beşinci Adım: Bakım

Saç ekimi yapılan kişi, gerek alkol gerekse sigara alışkanlıklarına sahipse bu alışkanlıklarını o gün bırakması tabiki doktorun tavsiyesidir. Çünkü alkol ve sigara kana karışarak temel kan hücreleri olan alyuvarların temel oksijen taşıma görevlerini yapmalarını engellemektedir. Bu da saç köklerinin beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Saçların bakımı konusunda da yine alınan vitaminler, protein ağırlıklı beslenme de saçlarınızın bakımında size yardımcı olacak diğer unsurlardır. Bunların dışında saçlarınızı yıkanması, temiz kalması, stresten uzak kalmak saçlarınızın sağlığını hayat boyu etkileyen konulardır.

Başarılı bir saç ekimi yaptırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.