Ağrısız Saç Ekimi

Saç ekimi operasyonu ile ilgilenen kişiler öncesinde muhakkak bir araştırma yaparlar ve birçok video izlerler. Görsel olarak bir çok şeyi anlasalar da bunun ötesinde, operasyonun hissiyatını anlamak herhalde en çok merak edilen konulardan biridir. Bu yazıda Dr. Serkan Aygın, saç nakli operasyonu yaptırmayı düşünenlerin aklına gelen “operasyon ağrılı mıdır?” sorusunun cevabını vermeye çalışacak. Ağrısız saç ekimi (acısız saç ekimi, iğnesiz saç ekimi) konusunu daha net anlamak için, öncesinde, ağrının nerede karşımıza çıktığını anlayabilmek adına saç ekimi operasyonunun temellerini bilmek gerekir.

En Konforlu Saç Ekimi Yöntemi: FUE Tekniği

FUE operasyonu temelde mikro cerrahi müdahalelerle yapıldığı için en konforlu saç ekimi yöntemidir denilebilir. Burada bu yöntemi kıyaslayacak tek alternatif FUT’dur. FUE ve FUT dışında, birçok isimle anılan operasyon yöntemleri nelerdir? Bu kadar isim neye göre belirleniyor?

FUE Saç Nakli Yönteminin Alt Teknikleri

DHI (Direct Hair Implementation), FUE temeline göre toplanan saçların choi (implanter) iğneleri ile kanal açılmadan ekilmesidir. Robotik FUE, Safir FUE, Mikro Motorlu FUE, Perkutan Saç Ekimi Tekniği, U-Graft FUE ve daha bir çok isim eklenebilir. Örneğin teknikle alakalı olmayan Tıraşsız Saç Ekimi ya da konumuzda bahsedeceğimiz, Ağrısız Saç Ekimi, İğnesiz Saç Ekimi gibi. Tüm bu yöntemlerin kendine göre küçük farklılıkları olsa da hepsi FUE temellerine dayalıdır. Bu alt tekniklerde fark kullanılan malzemelerin çeşit ve kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Tüm bu teknik iyileştirmelerin temel amacı, daha az acı hissedeceğiniz müdahalelerle operasyonun tamamlanmasını sağlamaktır. FUE saç ekimi operasyonunda vücuda temelde iki alanda müdahale edilir. Bunlar mikro düzeyde müdahalelerdir. 1.Saçların toplanacağı alanda (donör alanda) mikro motorla yapılan, deriden saç köklerinin ayrılması işlemi. 2.Saçların ekileceği alanda saçların deriye yerleştirilmesi için açılacak milimetrik kesi işlemi. Bu iki aşamada anestezi uygulanması ihtiyacı doğar.

 

1. Saçların Toplanması

Bu aşamada amaç saçların mikro motor ucundaki panç (punch) adı verilen silindirik iğnelerin saç köklerini deriden ayırmaktır. Tabi bu işlem deriden saçın çevresini kesip ayıracak bir motor kullanılır. Bu sebeple bu aşamada anestezi uygulanmış olması zorunludur. Burda anestezi uygulanmış olsa bile operasyonun konforunu artıracak bir diğer etken mikro motorun düşük devirde kullanılması ve daha önemlisi ucunun çok keskin çelikten yapılmış olmasıdır. Bir kliniğin kalitesinin göstergesi de bu materyallerin kendi içindeki kalitesidir. Bunu ne yazık ki operasyon esnasında anlamak çok da kolay olmayabilir. Ama sonrasındaki iyileşme sürecinde bunu açıkça görebileceksiniz.

 

2. Saçların Ekilmesi

Saçların ekilmesi için ekilecek bölgede kanallar açılmış olması gerekir. Burada iki temel prensip vardır. Birincisi kanalları (slit, kesi olarak da ifade edilebilir) önceden açmak. İkincisi ise DHI yönteminde kullanılan Choi iğneleri ile saçın kanal açıcı implanter kalemi ile ekilmesidir. DHI yönteminde çelik iğnelerin kullanılması kaçınılmazdır. Bu sebeple bu alanda yine çeliğin (iğnenin) kalitesi yine kliniğin kalitesi ya da bu işe verdiği önemle doğru orantılı olacaktır. Fakat kanallar önceden açılan klasik FUE temelli yöntemlerde çelik bıçaklar yerine safir uçlarla bu kanallar açılabilir ve bu operasyon sonrası iyileşme sürecini çok daha konforlu hale getirir. Bunun sebebi, Safir bıçakların çeliğe göre çok daha pürüzsüz olmasına bağlı olarak deride yarattığı tahribat minimuma inmiş olmasıdır.

 

Saç Ekiminde Anestezi İhtiyacı

FUE saç ekiminde iki temel aşama öncesinde anestezi uygulanması doğal olarak kaçınılmazdır. Burada deri altına enjekte edilecek anestezi etken maddesi sadece o bölgede bir uyuşma yaratarak, yapılacak mikro müdahaleyi mümkün kılacaktır. Anestezinin uygulanma şekli de konforu etkileyeceği açıkça söylenebilir. Bu konuda bahsedilen ağrısız saç ekimi, acısız saç ekimi, iğnesiz saç ekimi gibi ifadeler bu anestezinin nasıl yapıldığını anlatarak operasyonun konforunu tanımlamak isteyen ifadelerdir. Ağrısız saç ekimi ile ifade edilmeye çalışılan anestezi uygulama şekilleri şunlardır:

Genel anestezi: Bu yöntem saç ekiminde neredeyse hiç uygulanmaz. Çünkü bu anestezi yöntemi tam bir uyku hali olduğundan beraberinde çeşitli riskler getirir.

Bölgesel anestezi: Vücudun belli bir bölgesini uyuşturmak olarak ifade edilebilir ve yine saç ekimi operasyonlarında kullanılan bir yöntem değildir. Lokal anestezi: Saç ekiminde günümüzde en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin uygulanmasında da iğneli enjektörler ve iğnesiz (basınçla nüfuz eden) enjektörlerin kullanılması söz konusudur. Sedasyon: Bu yöntem ise en konforlu yöntem olarak ifade edilebilir. Solunum yoluyla uygulanması da söz konusu iken koldan açılan bir damar yolu ile uygulanması da yapılabilir. Burada konforu artıran unsur kişinin kendine özel dozlarda uygulanmasının mümkün olması ve sürekli kontrol edilerek istenilen anda da etkisinin kaldırılabilmesidir. Bebeklere bile uygulanabildiğini düşünürsek gayet güvenli de bir yöntemdir. Dr. Serkan Aygın Klinik olarak saç ekimi operasyonlarımızda hastalarımıza lokal anestezi uygulaması yapılmaktadır. Bu anestezi iğnesiz enjektörlerle isteğe göre sedasyon ile de uygulanabilmektedir.

Ağrısız Acısız Saç Ekimi

Acısız, ağrısız saç ekimi denildiğinde anlatılmak istenen, saçların toplanması ve saçların ekilmesi aşamalarındaki lokal anestezide hissedilebilecek iğnenin verdiği ağrı veya acının olmadığı operasyonlardır.

İğneli Enjektörle Yapılan Lokal Anestezi

Saçların toplanması ve kanal açılması aşamalarında normal saç ekimi prosedüründe lokal anestezi uygulanması gerekir ve bu lokal anestezi en ilkel haliyle iğne ile yapılabilir. Bu acıyı da tarif etmek gerekirse bir diş doktorunun yaptığı iğneli anestezi acısının aynısıdır. Yine iğneli anestezide kullanılan iğneler oldukça ince ve deriye en az tahribatı veren iğnelerdir. Lokal anestezinin enjektör iğnesi ile uygulanması, iğne deri altına girdikten sonra yatay bir şekilde ulaşabildiği en uç noktadan geriye doğru yavaşça çekilerek yapılır. Böylece en az iğne deliği ile en geniş yayılma sağlanır. İğneli lokal anestezinin daha gelişmiş ve acı seviyesi azaltılmış olan uygulaması iğnesiz enjektörlerle yapılan anestezi uygulamasıdır. Burada iğne yerine deri üzerindeki çok küçük kılcal açıklıklardan anestezi temel maddesini nüfuz ettirecek basınçla uygulamanın yapılmasıdır. Burada iki tip iğnesiz lokal anestezi enjektöründen bahsedebiliriz: Plastik gövdeli lokal anestezi iğnesi: Basınç daha az saklanacağından etki süresi 1-2 dakikayı bulabilmektedir. Çelik gövdeli lokal anestezi iğnesi: Basınç çok daha fazla olacağından deri altına bir seferde daha fazla etken madde iletebilir. Bunda etki süresini saniyelerle ifade edebiliriz. Dr. Serkan Aygın, operasyonlarında hem plastik gövdeli hem de çelik gövdeli lokal anestezi cihazları kullanmaktadır. Bu uygulamada iğnesiz enjektör deriye çok az temas ettirilir ve serbest bırakıldığında yüksek basınçla serbest kalan etken maddenin deri altına ulaşması sağlanır. Böylece iğnenin batırılması anındaki acı hiç yaşanmamış olur. Bu şekilde yapılan anestezi, çok belirgin oranda ağrı hissinin ortadan kalmasını sağlar.

En Konforlu Anestezi: İğnesiz Anestezi ile Sedasyon Uygulaması

Günümüzde en gelişmiş ağrıyı azaltma yöntemi ise çelik iğnesiz enjektör kullanmadan önce sedasyon uygulanmasıdır. Bu uygulama için gerekli olan ise operasyona başlamadan birkaç dakika önce damar yolundan yapılacak sedasyon işlemidir. Sedasyon damar yolundan hastaya ilaç verilmesi suretiyle yapılır. Bu ilaç kişinin yaşına, kilosuna ve kondisyonuna göre anestezi uzmanı doktor tarafından planlanıp yapılmaktadır. Sedasyon uygulaması genel anesteziden ayrılır. Genel anestezide hastada tam bir uyku hali varken sedasyonda sadece rahatlama olur, bilinç açıktır. Uygulamanın herhangi bir risk içermediğini şuradan anlayabilirsiniz: Sedasyon, yeni doğan bebekten ileri yaşta erişkine kadar geniş bir yaş grubundaki kişilere güvenle uygulanmaktadır. Dr. Serkan Aygın Clinic olarak operasyon olacak hastalara iğnesiz anestezi uygulaması yapılmaktadır. Bunun yanında ağrı eşiği daha düşük olanlar için görüşme neticesinde sedasyon da uygulanarak operasyon yapılabilmektedir.

Saç Ekiminin Ağrısız Olmasını Sağlayan Diğer Unsurlar

  • Saçların toplanmasında kullanılan mikro motorun düşük devirde kullanılması.
  • Mikro motor üzerinde kullanılan silindirik iğnelerin, krom ve nikel bakımından zengin nitelikteki, medikal çelikten yapılması.
  • Saçlı deriyi kesen silindirik iğnelerin operasyon esnasında körleşmesine izin verilmeden yenilenmesi.
  • Saç köklerinin ekileceği kanalların açılması için metal slit (çelik uçlar) yerine safir elementinden yapılmış uçların kullanılması.
  • Operasyon ardından ve sonraki gün yapılacak muayenelerde yapılacak bakımların yine sağlık personellerince özenle yapılması operasyonun konforunu etkileyen diğer unsurlardır.

Dr. Serkan Aygın Klinik’te uygulanan; doğal, başarılı ve estetik açıdan tatmin edici sonuçların alındığı “Saç Ekimi” hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.