İçindekiler

Safir FUE Saç Ekimi | Safir Saç Ekimi | Safir Uçla Yapılan Saç Ekimi

Videoyu Oynat

Medikal teknolojilerdeki gelişmeler saç ekimi operasyonlarında ve saç dökülmesi tedavilerinde yeni tekniklerin geliştirilmesini sağlıyor. Minimal invasiv yöntemlerle gerçekleştirilen bir prosedüre dönüşen saç ekimi operasyonları, kullanılan alet ve malzemelerin de geliştirilmesine paralel olarak bugünkü halini almıştır. Follicular Unit Extraction, yani FUE yöntemi, günümüzde yaygın bir şekilde uygulanan ve halen en yüksek verimlilik sağlayan saç ekim tekniğidir. Özellikle saç ekimi sırasında nakil bölgesindeki mikro kanalların metal uçlar yerine safir uçlarla açılmaya başlanması FUE yönteminin başarısını bir adım daha öteye taşımıştır.

Saç Ekiminde SIFIR Ağrılı Yöntem!

Anestezi uzmanı doktor eşliğinde uygulanan sedasyon sayesinde saç ekimi öncesi lokal anestezi işlemleri de dahil olmak üzere hastalar operasyon boyunca hiçbir ağrı hissetmiyor. Bu sayede çok daha konforlu, ağrısız ve acısız bir saç ekimi deneyimi mümkün oluyor.

Halihazırda çok ağrılı işlemlerden oluşmayan saç ekimi operasyonu, bu sayede iğne korkusu olan hastaların da bu gönül rahatlığıyla saç ektirmesini mümkün kılıyor. Zaten minimum seviyede hissedilen ağrı, bu yöntemle neredeyse sıfıra indiriliyor.

Sedasyon Nedir?

Sedasyon, kişiye özel olarak ayarlanabilen ve etkisi buna göre ölçeklendirilebilen sedatif ilaçlarla, kişinin tüm refleksleri korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanan bir çeşit uyku halidir.

Sedasyon Yaptırmak Zorunda Mıyım?

Sedasyon küçük çocuklarda dahi kullanılabilecek seviyede güvenlidir ve saç ekimi işlemini “sıfır ağrılı” olarak tanımlanabilecek seviyeye getirmektedir. Fakat yine de sedasyon istemeyen hastalar için sedasyonsuz saç ekimi uygulaması yapılmaktadır. Bu noktada tercih tamamen hastaya aittir.

Safir FUE ile ve Metal Slit ile Yapılan FUE Karşılaştırması

FUE yönteminde mikro kanalların açılması aşamasında klasik metal uçlar yerine çok daha keskin ve pürüzsüz bir kesit açmayı sağlayan safir uçların kullanımı saç ekimi alanında yeni bir çığır açtı.

Değerli bir maden olan safirden üretilen uçlarla gerçekleştirilen FUE, saç köklerinin ekileceği bölgede çok daha küçük kanallar açılmasına, minimal düzeyde kabuklanma oluşumuna ve iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, saç ekiminde klasik metal slit yerine safir uçların kullanılması FUE yöntemi için yeni bir teknik olmamakla birlikte, süreci geliştiren önemli bir inovasyon durumundadır.

Safir uç ile yapılan FUE’de (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç kökleri, lokal anestezi altında mikro motor aracılığıyla, çapları 0,6 – 0,7 – 0,8 mm arasında değişen mikro-uçlar kullanılarak kökler halinde tek tek donör bölgeden alınır. Toplanan saçlar FUE yönteminde açılacak kanallara ekilmelidir. Bu kanallar saçın görünümünü önemli derecede etkileyen açı, yön ve sıklık konularını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple kanalların açılması bir operasyonun başarısındaki en önemli aşamadır. Mikro kanallar artık en iyi şekilde bu özel safir uçların yardımıyla açılabilmektedir. Saç kökleri bu kanallara ekilir. 1,0 -1,3 – 1,5 mm arasında, keskin, pürüzsüz ve dayanıklı safir uçlar ile açılan küçük kanalların saç kökü boyutunda olması, açılan kanal sayısının artmasını sağlamaktadır.

 

SAFİR FUE SAÇ EKİMİ AŞAMALARI

Saç Köklerinin Toplanması

FUE yönteminde saçlar büyüklüklerine ve saç teli sayısına bağlı olarak 0,7 ile 1,0 mm arasında değişen mikrouçlarla tek tek toplanır. Burada kullanılan iğnelerin keskinliği ve her hastaya tek seferlik kullanılıyor olması operasyon başarısını kritik seviyede etkileyen bir unsurdur. Saç köklerinin toplanması aşamasında tercih edilen yüksek standartlar, donör bölgedeki tahribatı minimum seviyeye düşürerek sürecin hasta açısından konforunu artırmaktadır.

Kanalların Açılması

Safir uçlarla açılan kanallar konvansiyonel FUE yönteminde kullanılan metal uçlara kıyasla çok daha küçük kesikler, dolaylı olarak çok daha hızlı bir iyileşme süreci sağlar. İster safir uç, ister klasik metal uç tercih edilsin, ekilecek saçların yönü kanal açma aşamasında belirlenir. Bu aşamada deride açılan kanalların açısı konusunda gösterilecek hassasiyet, operasyon sonrası ekimi yapılan saçların doğal görünümünü belirleyen başlıca faktörlerdendir.

Her hasta için saç köklerinin kalınlıklarına bağlı olarak birkaç farklı uç kullanımı yeterli olur. Yine her ucun sadece bir hasta için kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Saçların Ekilmesi

Köklerin ekilmesi aşamasında ise saçların 40-45 derecelik açılarla doğru yönlerle açılan kanallara tek tek yerleştirilir.

Kullanılan tıbbi malzemenin kalitesi ve kliniğin sağlık standartlarına ek olarak, saç ekiminin her aşamasında en önemli faktör tabii ki saç ekimini gerçekleştiren ekibin deneyimdir.

Dr. Serkan Aygın Klinik’te yıllardır başarıyla uygulanan; doğal ve estetik açıdan tatmin edici sonuçların alındığı “Safir Uç ile FUE tekniği” hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekiminin Metal Slite Göre Avantajları

  • Safir uçlar anti-bakteriyel özellikli pürüzsüz yüzeylerinin yanı sıra sertlik, keskinlik ve dayanıklılık gibi fiziksel nitelikleri nedeniyle kanal açma işlemi sırasında çok daha az vibrasyona neden olur. Böylece hem travma hem de doku hasarı riskinin en düşük düzeyde olmasını sağlar.
  • Safir uç ile yapılan FUE ile metal slit yöntemine göre daha sık ekim yapılabilir ve bu da daha ileri evrelerde saç dökülmesi olan hastalara uygulanmasını mümkün kılar.
  • Greftlerin daha sık ekilmesine yardımcı olarak saç yoğunluğu ile birlikte daha doğal bir görünüm elde edilmesine olanak sağlar.
  • Metal slite göre, daha az deri altı sıvı enjekte ederek kanal açımı yapma olanağı sunar. Uygulamadan sonra görülen ödem düzeyi de daha düşük olacağından hastalar için operasyon sonrası her anlamda daha konforlu olur.
  • Ekim için açılan kanalların küçük olmasından dolayı operasyon sonrası doku iyileşmesi metal slite göre daha hızlıdır ve en önemlisi, deri üzerinde pürüzsüz bir birleşme olur.
sapphire fue hair transplant