İçindekiler

Kadınlara Saç Ekimi | Kadınların Saç Dökülmesi Nedenleri

Saç ekimi, saç dökülmesi yaşayan bir kişinin hayatını her açıdan olumlu kılacak etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle kadınlara saç ekimi kendi görünüşlerinde pozitif bir etki yaratacağından son derece önemli bir tedavidir.

Saç kaybı veya saçların tamamen dökülmesi hiç kimsenin deneyimlemek istemeyeceği kaygı verici bir durumdur. Saç dökülmesi dış görünüşün yanı sıra kişinin psikolojisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum özellikle kadınlarda erkeklere kıyasla daha büyük sıkıntıya neden olmaktadır.

Yapılan bir araştırmada; saç dökülmesi yaşayan erkeklerin bu sorunları karşısında mutsuz oldukları belirtilirken, kadınlarda bu durumun korku, utanç ve aşağılanma hissi gibi daha derin duygulara yol açtığı açıklanmıştır. Öyle ki, sosyal ilişkilerde kendini eksik hissetmek, sürekli dökülen alanı kamufle etmeye çalışmak veya saçlarının döküldüğü gerçeğiyle yüzleşme de zorlanmak gibi ciddi psikolojik sorunların da yaşanabildiği gözlemlenmiştir. Her ne kadar erkeklerde çok daha fazla uygulanabilir olsa da, kadınların saç ekimi tedavilerinden faydalanması çok daha görülen bir durum olmaya başlamıştır.

Saç ekimi konusuna değinmeden önce kadınların saçlarının dökülme nedenleri ve dökülmeden önce onları korumak amacıyla yapılması gerekenleri ele alacağız.

Kadınların Saç Dökülmesi Nedenleri

Androgenetik Alopesi olarak da bilinen Kadın Tipi Saç Dökülmesi, kadınlarda saç dökülmesinin en sık görülen sebebini oluşturmaktadır.

Kadınlarda görülen saç dökülmesinin diğer önemli nedenleri ise şunlardır: 

 • Genetik Yatkınlık
 • Otoimmün Hastalıklar
 • Hormonal Değişimler
 • İlaç Kullanımı
 • Menopoz
 • Gebelik
 • Aşırı Stres
 • Ağır Diyet Uygulamaları
 • Demir Eksikliği

Hastalık adı bazından incelemek gerekirse Androgenetik Alopesi ile başlayabiliriz.

Androgenetik Alopesi

Erkek ve kadın tipi androgenetik saç dökülmesinde saç folikülünde meydana gelen değişimler aynıdır; terminal (kalın ve renkli) saç köklerinin gittikçe hızlanan bir biçimde küçülmesi, (minyatürizasyon) bu saç köklerinin vellus adı verilen renksiz, ince tüysü saçlara dönüşmesi, saçın büyüme aşamasının kısalıp, sonunda dökülmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Kadın tipi saç dökülmesi erkek tipi dökülme ile benzer özellikler taşıyor olsa da aslında birçok yönüyle farklıdır.

Saç dökülmesi erkeklerde genellikle frontal (ön), temporal (yan) ve vertex (tepe) bölgeleri etkiliyor iken kadınlarda erkeklerinki gibi tamamen açılma görülmez. Erkek tipi saç dökülmesinde saç çizgisi zaman içerisinde geriye doğru giderek, alın açılırken, kadınlarda alnın açılması çok ender rastlanan bir durumdur. Kadınlarda saç dökülmesi daha çok seyrekleşme şeklinde, genellikle tüm saça yayılmış olarak ya da saçlı derinin belirli bir bölgesine lokalize olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik bir paterni izlediği için erkek tipi saç dökülmelerini farketmek, kadın tipi saç dökülmelerini fark etmekten daha kolaydır. Kadınlarda görülen saç dökülmesinin nedenleri açıkça ortaya konulmadığı için de erkeklerde olduğu gibi kolay teşhis edilebilir değildir.

Kadın tipi saç dökülmesinde (Androgenetik Alopesi) 3 farklı dökülme paterni izlenebilir:

 1. Diffüz (yaygın)
 2. Lokalize (bölgesel)
 3. Paternli (erkek tipi)

1. Diffüz (yaygın): Saçlı derinin tamamında görülebilen diffüz bir seyrekleşme ile birlikte frontal saç hattının korunması şeklinde ortaya çıkmaktadır

Seyrekleşme şiddetine göre Ludwig I,II,III olarak sınıflandırılmaktadır.

Ludwig I-

Saç dökülmesinin en erken evresi olarak bilinmektedir.

Tepe bölgesinde görülen seyrelme minimal düzeydedir. 

Ludwig II-

Tepe bölgesinde görülen incelmenin ilerlediği, saç hacminin azaldığı ve açıklığın daha belirgin hale geldiği evredir.

Ense bölgesindeki saç kökleri sağlıklı durumda ise saç ekimi bu evrede düşünülebilir.

Ludwig III-

Ön saç çizgisinin hala korunduğu fakat tepe bölgesindeki açıklığın daha da genişlediği, incelmenin yaygın ve had safhada olduğu evredir.

Bu evrede, uygun bir aday olunduğu takdirde tek çözüm saç ekimi yaptırmaktır.

2. Lokalize (bölgesel): Frontal orta bölgede saç ayrım çizgisinin diffüz saç dökülmesi olmadan genişlemesi ile ortaya çıkan dökülme şeklidir.

Olsen tarafından tanımlanan bu dökülme türü, “Çam ağacı paterni” olarak bilinmektedir (Olsen tipi).

3. Paternli (Erkek tipi): Saç alın çizgisinden başlayarak yanlara doğru iki taraflı (bitemporal) geri çekilmesi (Hamilton tipi)

Bu dökülme türü, erkek tipi saç dökülmesi ile benzer bir dağılım paternine (M veya V tipi saç hattı) sahiptir.

Kadınlarda Görülen Saç Dökülme Tiplerinden Korunma Yolları

Bu anlamda gerek tıbbi tedavilerden bahsedilebileceği gibi, gerekse kişisel bakım ve sağlıklı beslenme ile de saç dökülmesinden korunabilinir. Kadınlarda görülen saç dökülmesinin tedavisine karar vermeden önce, dökülme tipi ve dökülme sebebine bakmak gerekmektedir. Bu, ancak uzman bir doktor tarafından konulan doğru bir teşhis ile mümkün olacaktır. Bununla birlikte, saç dökülmesinin geçici mi, kalıcı mı olduğu ve dökülmenin seyrinin belirlenmesi de yine tedavi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

Kadınlar için önerilen başlıca tedavi yolları arasında;

Saç Ekimi: Saç dökülmesine kalıcı bir çözüm sunan saç ekimi, dökülmeye dirençli saç köklerinin donör bölgeden (ense kısmından) alınarak ihtiyaç duyulan alanlara ekilmesi işlemidir. Minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen bu prosedür, donör alanının ekim için yeterli olması halinde kalıcı saç dökülmesine sahip kadınlarda başarılı sonuçlar vermektedir. Saç ekimi, özellikle paternli veya bölgesel saç dökülmesi yaşayan kadınların en çok tercih ettiği yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Minoxidil: Minoxidil topikal solüsyon, FDA tarafından onaylanmış tek androjen bağımsız tedavi yöntemidir. Saçlı deriye topikal olarak uygulanan Minoxidil, saç dökülmesini yavaşlatan ve durdurabilen etkiler göstermektedir. Kadınlarda %2’lik formunun kullanımı önerilmektedir.

PRP: PRP terapisi, mevcut saç bakım işlemlerine koruyucu ve onarıcı destek sağlayan cerrahi dışı bir seçenektir. Kişinin vücudundan bir miktar kan alınarak, santrifüj yardımıyla kandan plazmanın ayrıştırılması ve vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi esasına dayanmaktadır.

Saç Mezoterapisi: Mezoterapi, farmakolojik ilaçların karışımlar halinde, bölgesel olarak küçük dozlarda özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içine verilmesi işlemidir. Saç dökülmesini yavaşlatmak ve saçları tekrar canlandırmak için tercih edilen bir yöntemdir.

Sağlıklı Beslenme: Et, balık, yumurta, tam tahıllar gibi protein yönünden zengin besinlerin tüketimi ile birlikte, ıspanak, muz, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan biotin, magnezyum, çinko, selenyum ve A, E, C, B6 vitaminlerin alımı, saçlı deriyi besleyerek; saçların güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olacaktır.

Kadınlarda Saç Dökülmesi Hakkında İstatistikler

 • Her dört kadından bir tanesi saç dökülmesi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sayı menopoz ile birlikte her dört kadından ikisine çıkabilmektedir.
 • Saç dökülmesi sorunu olan kadınların yaklaşık %40’ı, genetik faktörlerle ortaya çıkan ‘kadın tipi saç dökülmesi’ yaşamaktadır.
 • Kadınlarda saç dökülmesine neden olabilecek yaklaşık 30 farklı etken olmasına karşın, büyük çoğunluğunu etkileyen, bu etkenlerden sadece birkaç tanesidir.
 • Premenopozal dönemde olan kadınların %10’unda ve 65 yaş üstü kadınların %50’sinden fazlasında saç incelmesi görülmektedir.
 • Saç dökülmesi sorunu yaşayan kadınların %84’ü düşük benlik saygısı ve %34’ü depresyon ile mücadele ederken, %94’ü yaşadıkları saç dökülmesi sorununu sosyal olarak erkeklere göre daha az kabul edilebilir bulmaktadır.
 • Dünya genelinde saç ekimi yaptıranların yaklaşık %14,7’sini kadınlar oluşturmaktadır.

Kadın tipi saç dökülmesi yaşayan ve saç ekimi olmayı düşünen kadınlar için izlenilecek yol farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Erkeklerin aksine kadınların saç dökülmesinde genellikle ön saç çizgisi geri çekilmez. Etkilenen alanlar çoğunlukla verteks (tepe bölgesi) ve parietal olarak tanımlanan saçlı derinin üst yan bölgeleridir. Bu sebeple kadınlara yapılacak saç ekimi çok önemli bir deneyim gerektirmektedir.

Kadınlara Saç Ekimi

Kadınlara uygulanan saç ekimi işleminde saçların tamamının kazınması gerekmemektedir. Temel prensipler her ne kadar aynı olsa da operasyonun izlerinin belirgin olması ya da saçların tıraş edilmesi gibi durumlarda kadınların sosyal yaşantılarında ve iş hayatlarında olumsuz etkilenmeleri söz konusu olabilir. Özellikle kadınlar için özgüven sarsıcı olarak değerlendirilen bu duruma karşı saç ekimi operasyonu itinayla planlanmaktadır.

Kadınlara saç ekiminin aşamaları şunlardır:

 1. Önce kafanın arkasında iki kulak arasında görünmeyecek şekilde tıraş yapılarak, küçük bir pencere açılır. Böylece, operasyonun yapıldığı bile anlaşılmaz.
 2. Hastaya ağrısız ve iğnesiz enjeksiyon ile lokal anestezi uygulandıktan sonra 0,6 mm ya da 0,8 mm çapta uca sahip bir mikro motor yardımıyla foliküler üniteler çıkarılır.
 3. Ardından, dökülmenin yaşandığı bölgelere mikro kanallar açılarak saç folikülleri saç çıkış yönü ve açısı dikkate alınarak teker teker ekilir.
 4. Ekim işlemi pürüzsüz ve keskin Safir uçlarlarla gerçekleştirilmektedir.

Eğer saç ekimi, var olan saçların arasına yapılacak ise o zaman DHI tekniği ile implanter (choi) kullanılarak ekim gerçekleştirilir. Kadınların yapacağı saç ekimi yine tüm saç ekimi tedavilerinde olduğu gibi kişiye özel planlama yapılmalıdır. Bu sebeple bu alanda deneyimli bir doktor ile yapılacak konsültasyona bağlı kalınarak düzgün bir planlama ile saçlarınıza tekrar kavuşmanız mümkündür. Doktor Serkan Aygın Klinik kadınlara saç ekimi tedavisi uygulamaktadır.