İçindekiler

Gizlilik Politikası

Privacy Policy Page Cover

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

POTANSİYEL HASTA AYDINLATMA METNİ (WEB)

Biz, MUHARREM SERKAN AYGIN olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda ve Genel Veri Koruma Tüzüğü/ Regülasyonu’nda (GDPR) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğinize önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ikincil düzenlemelere ve   Genel Veri Koruma Tüzüğü/ Regülasyonuna (GDPR) uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bizimle web sayfamız üzerinden iletişime geçtiğinizde;

Pazarlama ve ticaret ilkeleri doğrultusunda iç ve dış piyasada gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin tüm unsurlarını yerine getirmek için, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, “Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası” Uluslararası Sağlık Turizmi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası” Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası” amacıyla “Ad-Soyadı, Birinci dil, İkinci dil, Yaş, Cinsiyet, Sağlık bilgileri (Belirgin/kronik bir rahatsızlığınız, Sürekli/Düzenli kullandığınız ilaçlar, saç renginiz, greft sayınız, saç dökülme geçmişiniz, cerrahi operasyon geçmiş bilgileri)” kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıdaki Kişisel verilerinizi, açık rızanız doğrultusunda Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası amacıyla, “Grup Şirketi ortak yürütülen süreçler” kapsamında, Grup Şirketi “Doku Estetik Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi” ile Kanunun 8. ve 9 maddelerine uygun paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz web sitesi üzerinden elektronik olarak toplanarak CRM’e aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel Verileriniz Kurum web sitesi üzerinden, CRM sistemi üzerinde saklanmaktadır.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde 3 yıl saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞİKİN HAKLARINIZ

Veri Sahibi olarak

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunun 7.maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak MUHARREM SERKAN AYGIN talebinizi niteliğine göre en kısa sürede işleme alınacaktır ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, MUHARREM SERKAN AYGIN Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Şirket Bilgileri:

MUHARREM SERKAN AYGIN

Adres: Merkez Mahallesi İstiklal Sokak No:11/A Şişli-İstanbul/Türkiye

Tel: +90 555 100 40 40