hair transplant turkey 360 view
Spis treści

Polityka Prywatności

Privacy Policy Page Cover

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób klinika Dr. Serkan AYGIN zbiera, wykorzystuje, chroni i udostępnia Twoje dane osobowe. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Prywatności kliniki Dr. Serkan AYGIN.

Dane Osobowe

Dla celów niniejszej Polityki Dane Osobowe to wszelkie informacje lub dane o Tobie, które umożliwiają Twoją identyfikację, takie jak imię i nazwisko, płeć, wiek, zawód, adres, numer telefonu, adres e-mail, zainteresowania, problemy medyczne lub zdrowotne itp., które w inny sposób nie są publicznie dostępne, otrzymywane ustnie lub zbierane za pomocą formularzy offline lub za pośrednictwem strony internetowej kliniki Dr. Serkan AYGIN. Możemy również zbierać Dane Osobowe od stron trzecich, takich jak Twój lekarz, za Twoją wyraźną pisemną zgodą lub upoważnieniem.

Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie ujawniamy informacji o dzieciach poniżej 18 roku życia bez zgody ich rodziców. Jeśli otrzymamy informacje od dziecka w wieku poniżej 18 lat, wykorzystamy je wyłącznie w celu poinformowania dziecka, że wymagamy zgody jego rodziców.

Zabezpieczanie Danych Osobowych

Klinika Dr. Serkan AYGIN wdrożyła uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że Twoje Dane Osobowe są chronione i przechowywane w bezpieczny sposób przed ujawnieniem, utratą, nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Żaden system bezpieczeństwa nie jest jednak całkowicie chroniony, dlatego nie możemy zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa naszej bazy danych, ani zagwarantować, że przekazane nam Dane Osobowe nie zostaną przechwycone podczas ich przesyłania do nas lub przez nas przez Internet.

Ujawnianie Danych Osobowych

Klinika Dr. Serkan AYGIN ujawni Twoje Dane Osobowe wyłącznie swoim pracownikom, kontrahentom i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną, którzy muszą je znać, aby świadczyć wymagane usługi. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną mogą znajdować się poza Twoim krajem ojczystym; korzystając ze strony internetowej Dr. Serkan AYGIN Clinic wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji.

Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione w następujących okolicznościach:

  • Gdy Klinika Dr. Serkan AYGIN jest do tego zobowiązana na mocy nakazu sądu lub procesu prawnego, lub gdy korzysta ze swoich praw lub broni się przed roszczeniami prawnymi;
  • W przypadku połączenia i/lub przejęcia Kliniki Dr. Serkan AYGIN przez/z innym podmiotem. Klinika Dr. Serkan AYGIN powiadomi Cię e-mailem przed przekazaniem Twoich Danych Osobowych innemu podmiotowi.
  • Klinika Dr. Serkan AYGIN nie będzie wykorzystywać ani ujawniać Twoich Danych Osobowych z żadnego powodu innego niż wyżej wymieniony, bez Twojej pisemnej zgody. Możesz wycofać zgodę na wykorzystanie lub ujawnienie swoich Danych Osobowych w formie pisemnej w dowolnym momencie, jednakże nie możemy wycofać żadnego wykorzystania lub ujawnienia Twoich Danych Osobowych dokonanego już za Twoją zgodą.
  • Klinika Dr. Serkan AYGIN nie będzie przekazywać ani sprzedawać nikomu Twoich danych osobowych. Jednakże Klinika Dr. Serkan AYGIN nie gwarantuje, że zebrane przez Ciebie Dane Osobowe nie zostaną ujawnione w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
  • Klinika Dr. Serkan AYGIN zrzeka się wszelkich gwarancji i oświadczeń związanych z utrzymaniem lub nieujawnieniem Danych Osobowych użytkownika, które nastąpiło w wyniku niezamierzonego ujawnienia, na które nie ma wpływu lub które nie wynika z winy lub zaniedbania kliniki Dr. Serkan AYGIN.

Zmiany w Polityce Prywatności

Klinika Dr. Serkan AYGIN zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności, według własnego uznania. Prosimy o częste sprawdzanie ewentualnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności zostanie uznane za akceptację takiej zmiany.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie witryny internetowej Dr. Serkan AYGIN Clinic. Nie dotyczy ona linków ani podmiotów, których Klinika Dr. Serkan AYGIN nie jest właścicielem ani ich nie kontroluje, takich jak instytucje medyczne, ośrodki zdrowia lub jakikolwiek inny podmiot wymieniony na tej stronie. Kiedy klikniesz w link znajdujący się na tej stronie, który przekieruje Cię do innej witryny, która nie jest własnością kliniki Dr. Serkan AYGIN ani nie jest pod jej kontrolą, uznaje się, że podlegasz Polityce Prywatności i bezpieczeństwa tej witryny.

Obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności kliniki Dr. Serkan AYGIN na stronie internetowej, prześlij swoje uwagi/pytania na adres info@drserkanaygin.com.