İçindekiler

Saç Ekimi Fiyatını Oluşturan Unsurlar

Saç ekimi geçtiğimiz 15 yıl içerisinde baş döndürecek derecede hızlı gelişen bir tedavi yöntemi olarak göze çarpmaktadır. Bu hızlı gelişim saç ekimi fiyatları konusunu da doğal olarak hızla düşürmüştür. 15 yıl öncesinde hem çok daha zor şartlarda ve tatmin edici olmayan sonuçlara sebep olan operasyonların maliyetleri 20-30 bin dolar seviyelerinde iken günümüzde ise 3-4 bin greftlik (ortalama bir açıklığı kapatacak seviyede greft) bir operasyon, bu rakamların onda birinden aşağı fiyatlara bile yapılabilmektedir. Yazımızda ele alacağımız fiyat 3.000-4.500 greftlik ve 6-7 saat süren tam bir operasyon maliyetidir.

Saç Ekimi Fiyatını Oluşturan Temel Unsurlar:

 1. Operasyonda dertmatolog doktor veya estetik alanından bir doktorun bulunması.
 2. Cerrahi operasyon olması nedeniyle tam donanımlı bir hastanede yapılmasının zorunlu olması.
 3. En az 3 yardımcı sağlık teknikerinin bir saç ekimi operasyonu için ortalama tam bir mesai harcaması.
 4. Kullanılan malzemeler: Operasyonun türüne göre, FUE ise mikro motor, petriler, punchlar, ve diğer tıbbi temel malzemeler veya DHI tekniği ise bunlara ek olarak DHI choi uçları.
 5. Operasyonun öncesinde ve sonrasında yapılan kan tahlili tetkikleri ve sonrasında verilecek tedavi ilaçları.
 6. Bunların dışında eğer yabancı bir ülkeden geliniyorsa uçak, otel ve transfer maliyetleri de eklenmektedir.

Tüm bunlara daha yakından bakmak gerekirse;

 • İlk üç maddede ele alınan personel ve hastane masrafları bir operasyonun çekirdek maliyetidir ve bu operasyon maliyetinin yarısını oluşturmaktadır. Gerçi bu noktada çok lüks bir hastanede yapılan bir operasyonun bedeli bu rakamların üzerine bir miktar daha eklenmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu temel masraflara eklenecek sonraki iki maddede bahsedilen malzeme ve ilaç / tahlil masrafları;

 • FUE için ve DHI için aynı malzeme giderleri farklılık göstermektedir.
  FUE 
  operasyon nispeten DHI operasyon maliyetine göre daha düşüktür. Sebebi ise DHI için kullanılan uçların pahalı olması ve her operasyon sonunda bir daha kullanılamamasıdır.
 • Operasyon öncesinde ve sonrasında kullanılan ilaç, şampuan ve diğer tıbbi malzemeler operasyonun temel unsurlarındandır. Bazı klinikler bu ilaçların bedellerini sürpriz bir şekilde operasyon sonrasında hastalardan talep edebilmektedirler.

Operasyon malzemelerin sadece bir hastada kullanılması çok önemli bir noktadır. Tıbbi olarak zorunlu olan da budur. Sebebi tahmin edilebileceği üzere sağlık konusunda enfeksiyon ve olumsuz diğer sonuçlardır. FUE iğnesi (punch), DHI kalem ucu da dahil olmak üzere tekrar kullanılmazlar.

Robotik FUE Maliyeti

Robotik FUE ise çok daha yüksek maliyetlere ulaşabilir. Ve ne yazık ki bu cihazlar operasyonda sadece %20’lik bir insan emeğini robotik olarak yapabilmektedir. Ayrıca robotik FUE veya DHI için uzman mühendisinde bu cihazı yönetmesi gerekmektedir. Cihazın birkaç yüz bin dolarlarda olduğunu düşünürsek klinikler için sadece gösterişten öteye gitmeyen bir yatırımdır. Operasyona etkisi bu kadar kısıtlı olmasına karşın masraflarına etkisi ise birkaç bin doları aşabilir.

Bunların dışında kabaca herkesin tahmin edebileceği konaklama ve transfer ve rehber giderleri de söz konusudur.

Saç Ekimi Maliyetinin Ötesi

Saç ekimi aslında maliyetini düşük tutmaya çalışan klinikler ciddi riskleri ne yazık ki bunun içinde barındırmaktadır. En önemli maliyet unsuru olan doktor ve operasyon ekibidir. Operasyon ekibinin yeterli eğitim ve deneyimi olmayan sağlık personellerinden oluşması saç ekimi operasyonunun telafisi yapılamaz bir sonuçla sonuçlanmasına neden olabilir.

Ne yazık ki kliniğimiz, Dr. Serkan Aygın Klinik ve birkaç klinik bu tip operasyonlardan ciddi zararlar görmüş saç ekimi vakalarını iyileştirmek için düzeltme operasyonları yapmak zorunda kalmaktadır.

Adı klinik olan ama özellikle düşük ücretlere çalıştırdıkları personel ile elde edecekleri maliyet kısıtlarını önemseyen klinikler konusunda duyarlı olunmalıdır. Doktorların ön plana çıkmadığı kliniklerde gelecek kaygısı olmayacağından bu durum çok daha fazla suistimal ihtimalini doğurmaktadır.

Saç ekimi fiyatları ve diğer detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.