İçindekiler

Ön Saç Çizgisi Tasarımı ve Şakak Bölgesinde Saç Ekimi

Dökülen saçlarla birlikte gelen saç çizgisinin gerilemesi durumunu ortadan kaldırmak için yapılan saç ekimi, ön bölgedeki (alın bölgesindeki) saçsız bölgeye saç ekilmesi ile gerçekleşir. Bu işlem, şakak bölgesinde saçsızlık, saç çizgisinde gerileme veya ön bölgede saç kaybı yaşayan kişilere dökülen saçlarını geri kazandırır.

Şakaklarda saç dökülmesi ve saç çizgisinin kaybolması, erkek tipi kellik durumunun başlangıcı olabilir. Saç ekimi ile düzensiz bir saç çizgisi ya da gerileyen saç çizgisi gibi sorunlar çözülebilir. Ayrıca bu prosedür, cinsiyet değiştirme sürecinden geçen veya saç çizgisi gerileyen kadın ve erkekler için de bir tedavi seçeneği sunmaktadır.

İşlem, gerileyen saç çizgisi için saç ekimi yaptıran kişilerin saçlarının bir kısmı enseden (donör bölgesinden) alınıp, ve şakak bölgesine ekilerek gerçekleşir. Ekilen saçlar, yoğunluk kaybı veya kellik problemlerini kalıcı olarak çözecektir. Unutmayın! Saç ekimi sadece hastanın kendi saçları ile yapılabilir.

Doğal gözükecek şakak saç ekimi, FUE veya DHI saç ekimi teknikleri ile gerçekleşir. Doktor, hastaya ve saçının durumuna hangi tekniğin en uygun olacağını belirleyecek ve operasyon planını hazırlayacaktır.

Saç ekimi gerileyen saç çizgisini düzeltebilir mi?

Evet. Ön saç çizgisi için saç ekimi, saç dökülmesi, şakaklardaki incelme ve uzaklaşan saç çizgisi sorunlarına kalıcı çözümdür. Bölgesel saç ekimi ile istenilen bölgeye saç ektirmek mümkündür. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi şakak bölgesi ekimi, sadece bu bölge için gerçekleştirilebilir iken, saç dökülmesi olan diğer bölgelerle birlikte de saç ekimi operasyonu uygulanabilir.

Saç ekimi sadece şakak bölgesine ve saç çizgisine yapılabilir mi? Evet!

Ön bölge saç ekimi sonuçlarımızı görmek için öncesi-sonrası fotoğraflarımızı inceleyebilirsiniz.

Saç ekimi işlemi öncesinde ekim için ideal aday olacağınızdan emin olmanız gerekir. Herkes saç ekimine uygun olmayabilir ancak operasyon doğru planlandığında istediğiniz mükemmel sonuçları almak mümkündür.

Öncelikle şakak bölgesini analiz etmek, saç dökülmesinin geçici olmadığından emin olmak önemlidir. Daha sonra saç dökülmesinin arkasındaki nedenleri teşhis etmek ve saç dökülmesinin stabil mi yoksa daha da ilerleyen bir tip mi olduğunu teşhis etmek de gereklidir.

  • Erkek tipi kellikten muzdarip insanlar
  • Kadın tipi kellikten muzdarip insanlar
  • Gerileyen saç çizgisine sahip insanlar
  • Transseksüel bireyler

uzaklaşan saç çizgileri için saç ekimi yapılabilir.

Detaylı bilgi için, lütfen asistanlarımızla iletişime geçin. Dr. Serkan Aygın, saç ekimi ile ilgili sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

Saç ekimi kelliğe kesin çözüm müdür?

Saç çizgisinde açılma nedenlerinden birisi erkek tipi kelliktir. Bu tip saç dökülmesi, saçların zamanla ve kademeli olarak şakak bölgesinden tepe bölgesine kadar başın üst ve orta bölgesinde görülen bir rahatsızlıktır.

50 yaşındaki erkeklerin% 50’sinden fazlası, erkek tipi kellik (androgenetik alopesi) ile bağlantılı saç dökülmesi ve kellik gösterir. Genetik olan bu durum, hem babadan hem de anneden geçebilir. Bu kalıtsal kellik, hastanın saç köklerini testosterona ve DHT hormonuna daha duyarlı hale getirir. Bu duyarlılık, saç köklerinin küçülmesine ve kademeli olarak kalıcı olarak dökülmesine neden olur.

Bireylerin çoğunda erkek tipi kellik saç çizgisi ve şakak bölgesinden başlar. Bu, gerileyen bir saç çizgisi oluşturur ve zamanla daha da uzaklaşır. Daha sonra orta alana ve ardından tepe bölgesine kadar devam eder.

Kadın tipi saç dökülmesinden muzdarip kadınlar

Kellik veya androgenetik alopesi sadece erkekleri etkilemez. Kadınlarda bu tip dökülmeler; androgenetik alopesi veya kadın tipi kellik olarak isimlendirilir. Bu durum kalıtsaldır ve aynı nedenlere sahiptir. Sebepler aynı olsa da, saç dökülmesinin görüntüsü kadın ve erkeklerde farklıdır.

Genellikle kadınlarda, dökülmeden etkilenen bölge başın tüm bölgelerine yayılabilir. Diğer durumlarda erkeklerinkine benzer tek bölgeyle sınırlı saç dökülmesi de görülebilir. Bu şekilde lokalize saç dökülmesi yaşayanlar, kadın için saç ekimi operasyonuna uygundurlar. Saç dökülmesi, şakaklar gibi tek bir bölgede lokalize ise hasta saç ekimi için iyi bir aday olacaktır. Kadınlarda alın saç çizgisi düzeltme ve alın daraltma saç ekimi ile mümkündür.

Gerilemiş ön saç çizgileri olan insanlar

Alın çizgisi saç ekimi, sadece erkek veya kadın tipi dökülme şikayeti olan kişiler için uygulanan bir tedavi değildir.

Günümüzde giderek daha fazla hasta, yaşlanmanın yarattığı ya da genetik geniş alına çözüm olarak saç ekimi yaptırmaktadır. Ayrıca kişiyi memnun etmeyen düzensiz bir saç çizgisini düzeltme tedavisi olarak da uygulanabilir.

İşlem sırasında, hasta için daha aşağıda, daha düzgün, estetik açıdan daha hoş, kişinin özelliklerine ve yaşına uygun yeni bir saç çizgisi tasarlanacaktır.

Alın bölgesine saç ekimi

Alın saç ekimi, başın diğer bölgelerine uygulanan saç ekiminden daha farklı değildir ve şu şekilde aynı adımları izleyecektir: Önce anestezi ve sedasyon, ardından greftlerin çıkarılması, kanalların açılması ve saç greftlerinin arzulanan bölgeye yerleştirilmesi. Şakaklara yapılan saç ekimi, daha geniş alana yapılan bir saç ekimine nazaran daha küçük bir alana ekilecek daha az saç içerir.Bu yüzden de genellikle 3-4 saat daha kısa sürecektir.

Estetik açıdan orantılı ve doğal görünen ve en önemlisi hastanın kendi özelliklerine uygun bir saç çizgisi çizmek hasta memnuniyeti ve en iyi sonucu almak için önemlidir. Genellikle bu tip daha özen gerektiren veyüksek greft sayısı gerektirmeyen saç ekimleri, DHI tekniği kullanılarak gerçekleştirilir. Yine de, her hasta için doğru tekniğe yalnızca doktor karar verebilir.

Saç ekiminde ön saç çizgisi tasarımının önemi

Her tür saç ekimi işleminde, özellikle saç çizgisine yapılan saç ekiminde, saç çizgisi tasarımı son derece önemlidir. Saç çizgisi kalıcı olacaktır ve doğru çizilmezse doğal olmayan bir görüntü ortaya çıkabilir. Hiç kimse, kötü bir peruğa benzeyen doğal olmayan bir saç çizgisi istemez.

Doğal görünen bir saç çizgisi tasarlamak sadece tıbbi bilgi gerektirmez. Estetik ve sanatsal bir tavırla birlikte hassas ve sabit bir iş gücü de gereklidir.

Saç çizgisi tasarlarken dikkat edilmesi gereken faktörler şunlardır:

Hastanın cinsiyeti: Hastanın yeni saç çizgisinin şekli cinsiyete göre değişecektir. Erkekler daha kıvrımlı bir çizgiye sahip olma eğilimindeyken, kadınlar daha düz bir çizgiye sahiptirler.

Alın kasları: Saçlar, alın bölgesinde kas bulunmayan bölgeye yerleştirilmelidir.

Yaş: Saç çizgisi yaşla birlikte kaybolmaya başlar. Yaşlı bir kişi, genç bir erkeğinki kadar aşağıda bir saç çizgisine sahip olamaz. Bu şekilde tasarlanan bir saç çizgisi peruk benzeri, doğal olmayan bir görüntüyle sonuçlanabilir.

Alın genişliği: Alnın ne kadar büyük olduğuna göre saç çizgisinin ne kadar yuvarlak ve kavisli olacağına doktor karar verecektir.

Saç Yönü: Başarılı bir saç ekimi için her zaman saçın doğal uzama açısına ve yönüne uyum sağlanmalıdır. Saç çizgisi, düz bir çizgi değil, zikzak şeklinde olacak şekilde planlanmalıdır.

Hasta tercihleri: Doktor, hastanın ihtiyaçlarını ve tercihlerini en iyi şekilde karşılamak için her zaman onun fikrini ve tercihlerini sormalıdır.

Şakaklarda saç ekimi nasıl yapılır?

Şakaklarda saç ekimi, diğer saç ekiminden farklı değildir ve olağan düzen ve prosedür aşamalarını takip eder.

Muayene ve hazırlık: Konsültasyon sırasında, Dr. Serkan Aygın, saç çizgisini ana hatlarıyla belirlemek için hastanın sağlığı hakkında sorular soracak, erkek tipi kellik düzeyini, olası evrimini ve hastanın saç dökülmesinin özelliklerini analiz edecektir.

Sedasyon ve anestezi: Soft FUE tekniğinde, sedasyon ve anestezi, operasyon süresince herhangi bir ağrı hissi ve endişeden tamamen kurtulmak için kullanılır. Anestezi her zaman lokaldir ve tüm ameliyat boyunca hastanın bilinci yerinde olacaktır. Operasyon sırasında hastalar isterlerse uyuyabilir, isterlerse tuvalete gitmek, su içmek veya yemek yemek için kısa molalar verebilir.

Greftlerin çıkarılması: Gerileyen saç çizgisi için yapılan saç ekiminin ilk aşaması greftlerin donör bölgeden çıkarılmasıdır. Bu greftler tek tek başın arkasındaki bölgeden alınır. Greftler daha sonra sağlıklı ve canlı kalmaları için steril ve soğuk bir ortamda saklanır.

Kanalların açılması: Bu aşama saç çizgisinde gerçekleştirilir. Daha önce çıkarılan greftlerin yerleştirileceği mikroskobik kanallar oluşturulur. Doğal görünümlü, başarılı ve yoğun bir saç ekimi için bu delikler doğru açı, mesafe ve yön ile oluşturulmalıdır.

Greftlerin yerleştirilmesi: Soğuk ortamda toplanıp saklanan greftler daha sonra önceden açılmış kanallara tek tek yerleştirilir.

DHI saç ekiminde, Choi implanter kullanılarak kanalların açılması ve greftlerin eklenmesi aynı anda gerçekleştirilir.

DHI ve FUE: Hangi tekniği tercih etmeliyim?

Kişiye en uygun saç ekimi tekniği konusunda son kararı elbette doktor verecektir. Ancak hastalar genelde saç ekimi tekniklerini merak eder ve kendileri için en iyisini seçmek isterler.

DHI saç ekimi, FUE’nin bir varyasyonudur. Kanalları açmak ve greftleri aynı anda yerleştirmek için bir Choi implanter kalemi kullanır. Saç çizgisine yapılan bir saç ekiminde genelde DHI tekniği tercih edilir. DHI ile saçın tamamen tıraş edilmesi önlenir ve daha hassas bir operasyon sağlanır. Operasyon sonrası hızlı iyileşme de bu tekniğin avantajlarındandır.

FUE tekniği ise daha fazla greft ile daha geniş alanlara ekim yapmak için tercih edilir.

İkinci kez saç ekimine ihtiyaç duyar mıyım?

Hastalara, erkek tipi kelliklerin erken evrelerindeyken saç ekimi yapılır. Androgenetik alopesi saç ekiminden sonra bile devam edebilir ve yeni yerlerde kel veya seyrelmiş alanlar oluşturabilir. Böyle nadir durumlar, ikinci bir saç ekimini gerekli kılabilir.

Bu nedenle saç ekimi prosedürünü, alopesi stabil olduğunda ve güçlü bir ilerleme anında değilken planlamak önemlidir.

Alın bölgesi saç ekimi fiyatları

Alın çizgisi için saç ekiminin maliyeti genellikle diğer saç ekim türlerinden farklı değildir. Çünkü saç ekimi için gereken prosedür, maliyetler ve ekipmanlar aynıdır.

Türkiye’de saç ekimi, modern ve gelişmiş bir altyapı sunarken, ulaşılabilir fiyatlarıyla da saç ekimini herkese makul kılmıştır.