İçindekiler

Kök Hücre ile Yapılan Saç Ekimi veya Saç Klonlama

“Klonlama” sözcüğü duyulduğunda, çoğumuzun zihninde bilim kurgu filmi canlanır. Aslında, saç klonlama, yani klonlanmış saçların başka bir alana transfer edilmesi, onlarca yıldır sektörde adı geçen ve ticarileşmeye giderek yakınlaşan bir kavram.

Saç klonlama, saç dökülmesi problemine karşı, çeşitli deneysel yaklaşımları kapsamaktadır. Bu işlem, tüm saç foliküllerinin çoğalmasını içerirken, sonuçların elde edilmesi; saç folikülü büyümesi doğru bir şekilde yönlendirilebilen hücrelerin alınması ve bunların başka bir bölgeye ekilmesinden önce, laboratuvar ortamında çoğaltılmasını kapsar.

Klonlama İle İlgili Araştırmalar

Klonlama sözcüğü, “kopyalamak” anlamına gelir. “Dal” sözcüğünün Yunancadaki karşılığından türetilen bu kavram; aslında yeni bir bitki yapmak için bir çalı veya ağaçtan bir dalın kullanılması ile çoğaltılması anlamında kullanılmıştır.

Klonlama konusundaki laboratuar çalışmaları 19. yüzyıldaki Hans Adolf Eduard Driesch çalışmalarına dayanır. İlk pratikteki bilinen örneği ise 1997 yılındaki Dolly adlı bir kuzunun DNA’sının kopyalanarak döllenmesi ve doğumunun gerçekleşmesi olarak söylenebilir. Son yıllarda ise doku mühendisliği alanı, saç foliküllerini çoğaltmak için klonlama ile ilgilenmeye başladı. Günümüzde hala, hücre terapisini kullanarak saçları çoğaltmanın yollarını araştıran pek çok şirket bulunmaktadır.

Kök Hücre İle Saç Klonlama Maliyeti

Kök hücre ile saç klonlama tedavi seçeneğinin ne zaman ve hangi biçimde yasal hale geleceğini bilmeden, gerçekleştirilecek prosedürün maliyetinin ne kadar olacağını söylemek imkansızdır. Burada on binlerce dolardan bahsedilebilir. Ancak, pek çok prosedürde olduğu gibi, saç ekiminde de teknikler geliştikçe maliyetler düşmektedir. Ayrıca, saç klonlamanın, hangi tip saç dökülmesini tedavi edebileceği gibi ayrıntıları belirlemek de zordur. Ancak, zamanla, giderek daha geniş bir hasta grubunun bu prosedürden yararlanabileceği düşünülmektedir.

Saç Klonlama Çalışmaları

Burada temel fikir; küçük bir saç folikülünün verici alandan alınabilmesi ve bu saç folikülleri içindeki spesifik hücrelerin laboratuvarda izole edilip büyütülebilmesi ve cilde yeniden eklendiğinde yeni saç köklerinin yeniden üretilmesidir.

Bu işlemin potansiyeli; 5-10 saç kökünden oluşan bir örnek ile, saç dökülmesini tedavi etmek için binlerce saç telinin laboratuvar ortamında üretilmesidir. Bu teknolojik gelişme çok heyecan verici olsa da, klinik çalışmalarda uzun sürdüğü gözlemlenmiştir. Görünüşe göre bu tedavi, uzun yıllar sürmektedir. Saç dökülmesi olan hastaların büyük bir bölümü, sonuçlarını daha kısa vadede görebileceği tedavi seçeneklerini tercih etmektedir. Saçların büyümesi ve bu büyüme sonrasında ekilmesi işlemi bir süreçtir.

Saç Klonlama İle İlgili Riskler Var Mı?

Kök hücre ile saç klonlama tedavisi seçeneği ile ilgili riskler, genellikle kanser ile ilgilidir. Bazı uzmanlar; saç klonlamanın, hücreleri mutasyona uğrattığını ve kansere dönüşebileceği riski olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, bu risk en aza indirilene kadar, saç klonlaması tıbbi bir tedavi olarak onaylanmayacaktır. Ancak, onaylandıktan sonra, kök hücre ile saç klonlama; görünürde herhangi bir yara izi bırakmadığı için, saç dökülmesi problemi yaşayan çok sayıda kadın ve erkek için oldukça cazip bir alternatif olacaktır. Bu prosedürde sonuçlar nispeten hızlı ve kalıcı olacaktır.

Saç Klonlamanın Temel Sorunları

Saçların büyümesi konusu şu anda elde edilen laboratuvar bulgularındaki en önemli sorundur. Saçların kök hücre olarak üretilmesi akabinde saçsız bölgeye implantasyonundan sonra bu saç kökleri doğal bir yön veya açıyı alamamaktadır. Bunun sebebi ise doğum öncesi de dahil olmak üzere saç köklerinin oluşumu ve yön alması süreci yıllar içinde oluşagelmesi olarak söylenebilir. Belki saç kökleri klonlandıktan sonra normal bir saç ekiminde olduğu gibi yeniden oluşturulacak kesiler içerisine belli açılar ve yönlerle yerleştirilerek doğal görünümünü sağlamak olabilir. Tabi bu da saç klonlaması konusundan çok, şu anki güncel saç ekim yöntemlerinden daha farklı bir şey olmayacaktır.

Bu tedaviye yönelik eleştiriler, saç klonlamasının hücrelerin sakat bırakma ve kanserli olma riskini doğurduğuna işaret etmektedir. FDA, bu risk minimize edilinceye kadar saç klonlamasını tıbbi bir tedavi olarak onaylamamıştır. Bununla birlikte, onaylandıktan sonra, saç dökülmesi, görünür bir iz oluşturmaya neden olmadığı için birçok insana cazip bir alternatif olacaktır. Bunun gerçekleşmesi için öngörülen süre ise en az 50 yıldır.

Kök Hücre İle Saç Tedavisi veya Saç Ekimi Yapılabilir Mi?

Bu alanda yapılan ilk çalışmalar, kel farelerde, kök hücreler implante edildikten sonra yeni saçlarının çıktığını kanıtladı. Yani, aslında bu fikir, bilimsel temellere dayanmaktadır. Yaygın olarak “klonlama” olarak biliniyor olsa da; “foliküler çoğalma” ya da “kök hücre saç nakli” daha doğru ifadeler olacaktır.

Klonlama işleminde süreç; kafa derisinin bir kısmından toplanan foliküllerin başka bir alana transfer edilmesi ile benzerlik göstermektedir. Saç klonlaması; toplanan hücrelerin ilk olarak bir laboratuvar ortamında, neredeyse sınırsız bir tedarik sağlamak için çoğaltılması ve temin edilebilen verici kıl foliküllerinin ekilmesidir. Eğer saç kökleri DNA bazında kodlanmış bir parça olarak deride büyütülecek ise (ekilecek kişi derisinde) bu durumda saç kökleri doğal yön ve açılarla büyümeyeceğinden ciddi bir estetik sorunla karşılaşılacaktır.

Saç kökleri büyüdükten sonra toplanıp yeniden ekilmesi belki bir çözüm gibi görünse de bu durum pek hoş olmayan bir kaç aylık süreci kapsamak zorunda olacaktır. Hatta bu süre 6-7 ayı bulabilir. Bazı saç kökleri geç uzayabilir.

Buradan, dünya üzerinde çok az laboratuvar ortamında yapılan bu klonlama işlemi hem aşırı maliyet hem de estetik sonuçlardan uzak olması nedeniyle efektif olmadığını göstermektedir.

En ileri saç ekim tekniklerinden olan Safir FUE ile saç ekimi ve DHI saç ekimi teknikleri hakkında bilgi almak için Dr. Serkan Aygın ile iletişime geçebilirsiniz.

Klonlama hakkında daha fazla bilgi için https://tr.wikipedia.org/wiki/Klonlama adresini ziyaret edebilirsiniz.