İçindekiler

DHI Yöntemi ile Tıraşsız Saç Ekimi

Videoyu oynat

Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin ilk başta sorduğu sorulardan biri olan, “Tıraşsız saç ekimi mümkün müdür?” ün cevabını bu makalemizde sizin için cevaplamaya çalışacağız. İnsanların kendisini en çok yansıtan unsuru olan saçlarının, kesilmeden saç ekimi operasyonu yapılmasını istemesi tabii ki doğal bir taleptir. Bazı insanlar saçlarının tıraş edileceğini öğrendiklerinde belki de saç nakli operasyonu yaptırmadan vazgeçebilmektedirler.

Dr. Serkan Aygın Klinik olarak bu konu üzerine ışık tutabilmek ve insanların aklını tıraşsız ya da traşsız saç ekimi denildiğinde ne anlamaları gerektiğini netleştirmek adına bu makaleyi hazırladık.

Öncelikle insanlar neden saçlarının kestirmek istemezler bunu anlamak gerekir:

 • Özellikle kadınlar için uzun saçlarının kesilmesi travmatik bir duruma neden olabilmesi
 • İnsanların saç ekimi yaptırdığını gizlemek istemesi
 • İş hayatında sürekli göz önünde olan kişilerin bu dönemi tolere etmek istememesi

  Evet, saç ekimi öncesinde saçların tamamının tıraş edilmeden, özellikle DHI tekniği ile, yapılması mümkündür. Öncelikle saç ekimi operasyonunda saçların tıraş edilmesi bakımından hastaların önünde dört temel seçenek vardır. Bunlardan ilki doğal olarak kafanın tamamen tıraş edilmesi ile saç ekimi operasyonunun yapılmasıdır. Bu yöntem en çok kullanılan yöntemdir. Buradaki tamamen ifadesi ile hem saçların toplanacağı, donör alan, hem de saçların ekileceği alanın tıraş edilmesidir. Diğer seçenek ise sadece donör bölgenin tamamen tıraş edildiği saç ektirme yöntemidir. Bizim ana konumuz bunların dışında kalan diğer iki saç ekimi yöntemidir ve bunlardan ilki arkadaki (donör alan) saçların kısmen kesildiği saç ekimi ve ikinci olarak saçların hiç tıraş edilmeden yapılan saç ekimidir. Bazı saç ekim klinikleri insanları yanlış bir şekilde yönlendirerek tıraşsız saç ekimi yapacağını belirtse de temelde bunu uygulamayarak insanların sadece kliniklerine gelmesini sağlamaktadır. Gelen hastalara hiç yapmadıkları bu tekniğin zorluğundan bahsederek onları normal saç ekimine ikna ettikleri bilinmektedir.

Tıraşsız Saç Ekimi Yöntemleri

1. Görünmeyecek şekilde tıraş yapılan saç ekim yöntemi (Uzun saçlı kişilerde kafanın arkasında iki kulak arasında küçük bir pencere açılarak saç köklerinin alındığı ekim tekniği) 

2.Tıraşsız saç ekim yöntemi (Donör ve ekilecek alanın hiç tıraş edilmeden yapıldığı saç ekim tekniği)

Bu tekniklerin her ikisinin de uygulanmasında çeşitli sınırlamaların olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle bu tip bir saç ekimine uygunluğun belli kriterleri vardır. Eğer bir hastada ciddi anlamda saç kaybı söz konusu ve dolayısıyla 3.000 – 4.000 greftlik bir saç ekimi operasyonuna ihtiyaç duyuluyorsa tıraşsız saç ekimi yapmak mümkün değildir. Tıraşsız saç ekiminde hastanın durumuna bağlı olarak en fazla 1000 – 2800 greftlik bir planlama yapılabilir.

1- Saçların kısmen tıraşlanarak yapılan saç ekimi

Bir önceki paragrafta bahsedildiği gibi saç ekimi greft ihtiyacı 2800’ün altında ve saçları uzun olan bir kişi için bu operasyon planlanabilir. Bu operasyonda saçların alındığı alanda bir tıraş yapılması gerekmektedir. Kafanın arkasında, iki kulak arasında kalan alan bir şerit veya dikdörtgen pencere şeklinde tıraşlanır. Bu tıraşlama ile operasyon sonrasında tıraşlanan alanın üstündeki saçları bu alanı örtecektir. Böylece operasyon sonrasında tıraşlı alan görünmeyecektir. Burada bahsedilen yaklaşık 6-7 cm’den daha uzun saçlı olmaktır. Saçları kısa birisi için bu operasyon öncesinde saçlarını uzatması da uygun bir adaya dönüşmesini sağlayabilir.

Kısmen Tıraşlı Saç Ekiminin Avantajları

 • Operasyon yaptıran hasta, öncesinde ve sonrasında eski saç şeklini ve uzunluğunu koruyabilmektedir.
 • Saç ekimi operasyonu belli olmayacağından kısa sürede normal hayatına-işine dönebilir.
 • Bu operasyonda daha az sayıda greft nakledileceği için iyileşme süreci de daha kısa olacaktır.
 • Operasyon sonrasında donör alanda oluşan kabuklanma saçlarla örtüldüğü için kesinlikle görülmeyecektir.

Kısmen Tıraşlı Saç Ekiminin Dezavantajları

 • Bu operasyon sadece uzun saçlı kişilere uygulanabilmektedir.
 • Tek bir seansta alınabilecek saç kökü sayısı açılan pencere alanı ile sınırlı olabileceğinden bir miktar az olabilir.
 • Eğer açıklık fazla ise ve buna bağlı olarak saç ekimi operasyonu birden fazla seansta yapılacak ise, bu seanslar arasında 6 ay olması gerekmektedir.
 • Donör alan küçük bir bölgeyle sınırlı olduğundan tecrübesiz doktorlarca aşırı yıpratılması söz konusu olabilir.
 • Operasyonun maliyeti bir miktar yüksek olabilir.

2- Tamamen Tıraşsız Saç Ekim Yöntemi

dhi choi implanter hair transplant

Öncelikle saç ekimi operasyonunda en fazla bin greftten bahsediliyorsa bu yöntem uygulanabilir. Ayrıca, hastanın şu özellikleri de taşıması gerekmektedir. Bunlar hastanın, saçlarının seyrek ve aralarının açık olması, küçük bir bölgeye ekim beklenmesi ve ekimin dar bir alanla sınırlı olması durumunda bu yöntem daha başarılı uygulanmaktadır. Bu operasyonun diğer operasyonlardan farklı kılan en önemli unsuru saç kökü alım işleminde yarı açık silindirik bir iğne ile yapılıyor olmasıdır. Operasyonda kullanılan iğneler 0,7-0,95 mm çapındadır ve bu iğne açık uçlu silindirik yapısı insan kontrolü ile döndürülebilir. Saç kökü ve bedeni bu iğnenin açık uçlu tarafından içeriye alınır. Sonrasında kesinin 360 dereceye ulaşması için döndürülür. Böylece saçı yaşatacak derisi tamamen ayrıştırılmış olur. Ardından isteğe bağlı olarak saçlar uzun olarak ekim işlemi saçların arasına DHI (Choi Implanter) uçları ile yapılabilir. Burada unutmamak gerekir ki saçlar uzun olarak ekilse bile şok dökülme yaşayacaktır. Saçlar yeniden büyümeye başlayacaktır.

Tıraşsız Saç Ekimi Yöntemi Avantajları

 • Saçlar hiçbir şekilde tıraş edilmemektedir.
 • Diğer tıraşsız saç ekiminde olduğu gibi saçların uzun olması önemlidir fakat burada uzunluk 6-7 cm değil, daha kısa saçlı kişilere de bu ekim gerçekleştirilebilir.
 • Saçların toplandığı alan tamamen diğer saçlarla homojen bir şekilde kapanacağından görünmesi neredeyse imkansızdır.
 • Operasyonda çok az sayıda saç kökü ekileceğinden iyileşme de buna bağlı olarak çok daha hızlı olacaktır.

Tıraşsız Saç Ekimi Yöntemi Dezavantajları

 • Bu operasyonun en önemli dezavantajı çok yüksek bir deneyim ve uzmanlık gerektirmesidir.
 • Tek bir seansta alınabilecek saç kökü FUE yöntemine kıyasla biraz daha az olabilir ama günümüzde bu rakamlar artık saç ektirenleri tatmin edecek seviyelere ulaşmıştır.
 • Operasyon sonrasında şok dökülme aynı şekilde görülecektir.
 • Biraz daha operasyon süresi uzun olan bir operasyondur.
 • Diğer ekimlere kıyasla maliyeti biraz daha yüksek olabilir.

Tıraşsız Saç Ekiminin Tercih Edilme OranlarıDr. Serkan Aygın Klinik olarak 1996 yılından bu yana sadece saç ekimi operasyonları yapmaktayız. Günümüze gelene kadar saç ekimi tekniklerinin geçirdiği tüm evreleri takip etmiş ve uygulayıcısı olarak, deneyimlediğimiz saç ekimi operasyonlarının istatistikleri kısaca şöyle bir tablo karşımıza çıkarmaktadır:

 • Kısmen tıraşlı saç ekimi ile tıraşsız saç ekimi, ağırlıklı olarak kadınları ve uzun saçlı erkekleri hedeflemektedir.
 • Gerçekleştirilen tüm saç ekimi operasyonlarının %94’ü saçlar tıraş edilerek yapılmaktadır. Bu oran dünya genelinde de bu şekildedir.
 • Geriye kalanlar içinde kısmen tıraşlı saç ekimi yaptırma oranı %4-5’i geçmemektedir.
 • En son olarak tamamen tıraşsız saç ekimi yaptıranlara baktığımızda, bu sayının %1’den az bir oranda olduğunu söyleyebiliriz.

Tıraşsız saç ekimi yöntemi ile operasyon geçiren bazı hastaların paylaşmış olduğu değerlendirmelerinde, sonuçlardan memnun kaldıklarını söyleyebiliriz. Bunun yanında ise tamamen tıraşlanarak saç ekimi operasyonu yaptırmaları durumunda sonuçlarının çok daha iyi olacağını belirtmişlerdir. Sonuç olarak saç ekimi uzmanları kişinin tıraşsız saç ekimi yaptırmak zorunda olmadığı durumlarda bu operasyonu önermemektedir. Çünkü tıraşsız saç ekiminde greft sayısı kısıtlılığı vardır. Bu da doğal görünümü etkileyeceğinden saç ekimi için önemli bir unsurdur.

Daha fazla bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.