İçindekiler

Doku Studio Arc ile Bilimsel Saç Ekimi

Doku Studio Arc cihazı Dr. Serkan Aygın Klinik bünyesinde bir Ar-Ge projesi olarak geliştirilen saç ekimine özel ve operasyon öncesi planlamayı asiste edici bir cihazdır. Cihazın hedefi insan kafasında elle hesaplaması neredeyse imkansız olan bazı hesaplamaları yapabilmektir. Bu hesaplamalar ile saç ekiminde doktor saç ekimi sonuçları konusunda daha doğru tahminler yapabilmektedir.

Cihazın Temel Çalışma Prensibi

Doku Studio Arc performs the following three tasks to calculate the transplantation area and evaluate the quality of hair follicles before the hair transplant:

  1. 3D Model Üretme: Kafanın 360 derece 3D modelini üretme
  2. Fotoğraflama: Tepeden bir adet ve yatay olarak 16 açıdan ve 3 farklı eksenden toplam 49 fotoğraf çekme
  3. Saç Teli Analizi: Entegre olarak çalışan saç analiz cihazından saç köklerinin kalınlığı, sıklığı ve kök başına ortalama saç teli bilgisini alma

Bu 3 özellik saç ekimi süreçlerinde tüm kliniklerin aslında ihtiyaç duyduğu görüntüleme konusunda yüksek standartlar sunmaktadır.

3D Model Üretme

Saç ekimi planlanan bir kişide tüm doktorların en çok zorlandıkları hesaplama alan hesaplamadır. Ekim alanının hesaplanması, operasyonun ekilecek greftlerin kapatıcılığını anlamak için önemlidir.

Doku Studio Arc cihazı bünyesinde 7 adet “Depth Camera” olarak bilinen ve 3D modelleme için günümüzdeki en gelişmiş kameralardan yer almaktadır. Bu kameralar kendi yazılımları sayesinde 1-2 sn içinde çektikleri görüntülerle saniyeler içinde 360 derece bir kafa modelini birebir ölçülerde oluşturmaktadır.

Fotoğraflama

Cihazın bünyesindeki kameralar yardımı ile 49 fotoğraf çekilmektedir. Bu fotoğraflar 3 farklı dikey açıda yer alan 4 farklı kameradan senkron olarak yapılan çekimlerle elde edilir. Bu 4 kameranın biri tam tepede duran kameradır ve tepe kısmından 1 adet fotoğraf çekmektedir.

Diğer kameralar tepe kısmını 0 derece kabul edersek dikey olarak sırasıyla 45, 90 ve 135 derece açılarda yer almaktadır. Bu 3 farklı açıdaki kamera arc ekseninin 360 derece dönmesi süresince toplam 49 fotoğraf çekimi yapar. Bu da her 22,5 yatay derece açısından 3 er adet fotoğraf anlamına gelir.

Saç Teli Analizi

Doku Studio Arc cihazına entegre olarak yer alan ve özelliği 30x yakınlaştırma yaparak çekim yapmak olan bir diğer saç teli analiz kamerası daha vardır. Bu kamera saçlı alanda saç tellerinin kalınlıklarını, sıklığını ve köklerin kaç telden oluştuğunu hesaplayabilmektedir. Bunu resim işleme yolu ile yapmaktadır. Bu bilgiler doktorun saç ekiminde kullanacağı saç köklerinin kalitesini anlamada katkı sağlamaktadır. Bu bilgiler ile saçlar ekim sonrasında nasıl bir kapatıcılık göstereceği matematiksel olarak ölçülebiliyor.

 

Saç Ekimi Operasyon Planlaması ve Doku Studio Arc

Saç ekimi insanların hayatlarında önemli bir değişim yaratan bir operasyondur. Bu operasyonda insan emeği deneyim ile birlikte kullanıldığında çok başarılı sonuçlar meydana getirmektedir. Saç ekiminde deneyim deyince 25 yılı aşkın süredir sadece saç ekimi ve saç tedavileri alanında faaliyet gösteren Dr. Serkan Aygın akla gelen önemli bir doktordur. Bu deneyime sahip bir doktor saç ekimi planlamasında bilimi bu operasyonun içine katmaktan ilk baştan bu yana hiç geri durmamıştır.

Saç ekimi operasyonunda başarıyı belirleyici unsurlardan biri ekilen köklerin sıklığıdır. Yani cm2 alana düşen greft miktarıdır. Doku Studio Arc cihazı ürettiği 3D model ile doktorun ekim yapmayı planladığı alanın kaç cm2 olduğunu hesaplayabilmektedir. Böylece bir cm2 alana ekilecek greft miktarı kesin bir rakam olarak hesaplanabilir.

Doku Studio Arc’a İki İkonik Ödül Birden

 

iF Design Award 2023

 

Yenilikçi Doku Studio Arc’ın prestijli iF Design Award 2023!‘ü kazandığını heyecanla duyuruyoruz! Etkili kafa tarama ve analizi için tasarlanan bu çığır açıcı teknoloji, işlevsellik, estetik ve kullanıcı deneyimi konularında olağanüstü bir uyum sergileyerek takdir topladı. Bu büyük başarıyla, Doku Studio sektörde öncü bir konuma geldi.

German Design Award 2023

Doku Studio Arc cihazının tasarımı 2023 yılında yapılan German Design Award 2023 konseyince, sağlık alanında “Excellent Product Design” ödülüne e layık görülmüştür ve tescillenmiştir. Bu ödül bir tasarım ödülüdür ve yapılan cihazın estetik duruşu ve kullanım deneyimi açısından değer arz etmektedir.

Ödül için dünyanın gelişmiş bir çok ülkesinden çeşitli başvurular olmuştur. Bir çok başvuru içinden Türkiye’deki bir saç ekim kliniği olan Dr Serkan Aygın Klinik ekibince üretilen cihazımıza verilmesi bizi gururlandırmıştır. Aynı zamanda bir teknoloji ülkesi olan Almanya’dan gelmiş olması da yine gurur vericidir.

Arc İsminin Anlamı

Arc ismi İngilizcedeki eğimli yer ya da dairesel şekil anlamında kullanılan bir kelimedir. Doku Studio Arc cihazında 90 cm çapında dairesel bir alan içinde yerleştirilmiş bir çok kamera yer almaktadır. Bu sebeple Arc ismi kullanılmıştır.

Saç Ekimi Teknolojisi ve Dr. Serkan Aygın Klinik

Teknolojinin kullanılması günümüz gerçeklerine baktığımızda kaçınılmazdır. Emek yoğun olan saç ekimi alanında teknolojinin daha fazla kullanılması elbetteki emeğin kalitesini artıracaktır.

Saç ekimi alanında Türkiye, dünyada lider bir misyon üstlenmiştir. Türkiye’deki birçok doktor çeşitli inovasyonlar yapmaktadır. Saç ekimi alanında da hatırı sayılır inovatif çalışmalar zaman zaman ülkemizi temsil etmektedir. Doku Studio Arc projesi 2020 yılının pandemi şartlarında başlamış ve 1,5 yıl gibi kısa denebilecek bir sürede ilk testleri için hazır hale gelebilmiştir. Bugün Doku Studio Arc cihazı ile Dr. Serkan Aygin Klinik’e gelen tüm hastalar hizmet almaktadır.