W przypadku niektórych osób może być konieczny przeszczep z innych części ciała. Jeśli włosy z obszaru dawczego z tyłu głowy nie wystarczają na pokrycie wszystkich łysiejących obszarów, szansa na pomyślny przeszczep jest niewielka. Aby przeprowadzić skuteczny zabieg można wówczas zastosować grafty z innych części ciała pacjenta.

Włosy na ciele można uznać za trzecie źródło obszaru dawczego do przeszczepów, zaraz po okolicy karku i brodzie. Jeśli grafty pobrane z tych obszarów są niewystarczające do pokrycia łysiejących części, za dobrą alternatywę można uznać na przykład włosy z klatki piersiowej. Istnieją dwa podstawowe powody, dla których włosy na ciele są uważane dopiero za trzecie potencjalne źródło dawcze podczas przeszczepu włosów.

Po pierwsze, grafty z różnych części ciała, zwłaszcza z klatki piersiowej, mają podobną strukturę do tych na brodzie: są grube i zawierają jeden lub dwa włosy. Po drugie, ponieważ faza wzrostu włosów na ciele jest krótsza, krótsze są też włosy. Z tego powodu graftów uzyskanych z klatki piersiowej nie można na przykład zastosować do przeszczepów z przodu głowy.