İçindekiler

Sakal Ekiminden Ne Zaman Sonra Tıraş Olabilirim?

Erkeklerin sakallarının düzensiz veya seyrek oluşu günümüzdeki estetik problemlerinden birisidir. Pek çok nedenden dolayı belirli bölgelerde sakal oluşumu olmayabilir. Bu gibi durumlarda sakal ekimi uygulamasına başvurulmaktadır. Sakal ekimi belirlenen donör bölgesi üzerinde alınan kıl köklerinin planlanan sakal favori ve çene bölgesine eklenerek gerçekleştirilir. Birkaç saat süren bu operasyon sonrası iyileşme süreci dediğimiz bir evre bulunur. Bu evreden sonra hasta rutin sakal bakımına dönülebilir.

Ancak bu iyileşme evresinde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Bunlar; 

  • Yüzün yıkanmaması,
  • Sakallara basınç ve ağırlık uygulanmaması,
  • Tıraş edilmemesi olarak sıralanabilir.

Sakal Ekimi Sonrası

Operasyon sonrası evre sakal ekimi kadar önemlidir. Operasyonun başarıya ulaşabilmesi sakal ekimi sonrası hastanın dikkatine bağlıdır. Bunun temel sebepleri arasında operasyonun henüz yeni tamamlanmış olması ile beraber yerleştirilen kıl köklerinin iyileşme ve alışma süreçleri yer almaktadır.

Operasyon sonrası süreçte kritik olan zaman aralığı ise ilk iki haftadır. Bu iki hafta içerisinde kişi yüzüne dikkat etmeli, ağırlık ve basınç oluşturabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Zira bu durum yeni ekilen kıl köklerinin zarar görerek cansızlaşmasına ve hatta dökülmesine sebep olabilir. Ekim sırasında açılan delikler sebebiyle kanda pıhtılaşma meydana gelebilir. Bu pıhtının bir zaman sonra temizlenmesi gerekir. 

Ancak ilk iki gün boyunca hiçbir şekilde sakal bölgesine su vurulmamalı, yıkanmamalıdır. Basınç ve ağırlık durumunda olduğu gibi sarsıntı ve sürtünme ile kıl kökleri zarar görebilir ve dökülmeler yaşanabilir. Bu iki durum içerisinde kuvvetle muhtemel bir olaydır. 

İyileşme Evresi ve Oluşabilecek Problemler

Kıl köklerinin vücuda alışıp ekildiği bölgeye tutunması istenilen durumdur. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi pek çok sebepten dolayı bazen kıl kökleri ekilen bölgeyi tutamayabilir. Kıl kökleri, yeni ekim sonrası hassas bir konumda olur. Bu sebepten dolayı herhangi bir kuvvet, baskı veya basınç, sürtünme gibi pek çok durumun yaşanmaması gerekir. Tüm bu durumların önüne geçmek için ise doktorunuzun belirlediği bir süre çerçevesinde bazı uygulamaları yapmaktan kaçınmalısınız.

Sakal ekiminin üzerinden geçen 48 saatlik süreç tamamlandığında artık en kritik zaman atlatılmış olur. Çok sarsmamak kaydı ile yüz yıkanması yapılmalıdır. Kan pıhtısından dolayı oluşan kırmızı kir ve görüntü de birkaç yıkama sonrası ve belirli bir zaman aralığında geçecektir.

İlk 48 saatin atlatılmasından sonraki evre kişinin daha da rahat davrandığı bir alandır. Çünkü 48 saat sonrası artık basınç ve sürtünme ilk zamanlarda olduğu gibi etki edemez. Kıl köklerinin alışma süreci sona ermiş olur ve iyileşme süreci başlar. Bu sürecin başlangıcı itibariyle sakal yapısının oturması da başlamış olur. Tıraş olunması ile beraber sakal dökülmeleri gerçekleşmektedir. Bu durum gayet normaldir, dökülen sakalların yerine yeni ve doğal sakallar oluşacaktır. Belirlenen bölgeye ekilen kıl kökleri; yerini yeni ve doğal kıl köklerine bırakacaktır.

İlk 48 saatlik sürecin tamamlanması ile beraber hasta birey artık iyileşme sürecine adım atar. Ekim yapılan bölgedeki sakalların dökülmesi sonrası en geç 7 – 8 aylık bir süreç içerisinde dökülen sakalların yerine yeni ve doğal olan sakallar çıkar.

Sakalların Sağlığı ve Tıraş

Sakal ekimi sonrası kritik olan ilk 48 saati dikkatli geçiren hasta birey, bu süreden sonra bu denli dikkat etmek zorunda kalmaz. Çünkü 7 – 14 gün sonrasında kesin olarak hem yüzünü istediği şekilde yıkayabilir, hem de yatış pozisyonuna dikkat etmek zorunda kalmaz. İlk 48 saatlik sürecin sağlam ve problemsiz geçirilmesi hasta için çok çok olumlu bir durum olur. Zira açılan deliklere yeni ekilen sakal köklerinin bu bölgeye alışması ve tutunması süresince hiçbir zarar verilmemiş olur.

Genel olarak sakal ekiminin üstünden 3 – 4 haftalık sürecin sonuna geldiği zaman kişi tıraş olmaya başlayabilir. Ancak bu traş çok baskın bir traş olmamalıdır. Çünkü bölgeye henüz alışmış olan sakal köklerinin canlılığını yitirmesine sebep olabilirsiniz. Traş olurken çok fazla kesmemek kaydıyla bu bölgedeki kılların uzunluğunu kısaltabilirsiniz. Bu sürenin belirlenmesi tamamen doktorunuza bağlıdır. Doktorunuzun öngördüğü süre çerçevesinde hareket etmeli, bu süre kısıtlamalarına uymalısınız.  Genellikle, ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra hastalar donör saç köklerine zarar verme endişesi olmadan tekrar tıraş olabilirler.

İyileşme Evresinin Sonu: Doğal Görünümlü Sakal

Sakal ekimi yapıldıktan sonra 48 saatlik kritik süreç atlatıldıktan sonra hastanın daha rahat edeceği uzun süreli bir iyileşme süreci başlar. Bu iyileşme süreciyle beraber hasta sakal bölgesini temizleyebilir. Doktorunun verdiği süre sonrasında sakal tıraşına başlayabilir. Tüm bunların devamında kişi artık yeni sakal görünümüne kavuşur.

Yeni ekilmiş olan sakal kökleri rutin alışkanlıklara alışmaya başlar. Sakal tıraşının rutin hale gelmesinden sonra artık her şey normalleşmiş bir vaziyete geçer. Fakat iyileşme süreci halen devam etmektedir. 7 – 8 aylık süreç tamamlanmadan önce dökülme olur ve yerine yeni kıl kökleri oluşarak sakallar oluşur.

7 – 8 aylık sürecin sonunda birey artık doğal görünümlü sakallarına kavuşmuş olur. Ekimden yana hiçbir iz kalmamış, gayet doğal bir görünüme sahip şekilde doktorun planlamasına göre şekillenmiş bir sakal görünümü elde edilir. Sakal dökülmesi sonrası yerine yeni sakalların oluşumu biraz uzun zaman almaktadır, ancak bu zamanı atlattıktan sonra ise doğal görünümlü sanki hep varmışçasına bir sakal oluşumunu gözlemlersiniz. Tüm bu sürecin tamamlanması için belirlenen süreyi beklemek gerekir. İyileşme döneminde dökülen sakallarınızın yerini artık güçlü ve doğal olan yeni sakallarınız alır.