Czy przeszczep włosów może się nie przyjąć?


Zdarzają się wyjątki, gdy fizjologia pacjenta może być odpowiedzialna za niską jakość przeszczepu włosów. Jest to jednak zjawisko bardzo rzadkie i zwykle trudno je odróżnić od błędu ludzkiego.
Według przeprowadzonych na całym świecie badań odrzucenie przeszczepu jest skutkiem błędu lub liszaja płaskiego mieszkowego (LPP).
LPP to zapalenie skóry głowy, które zwykle powoduje łysienie plamiste. Literatura naukowa podaje, że co najmniej 17 przypadków LPP rozwinęło się w ciągu 4-36 miesięcy po operacji przeszczepu włosów. Autorzy badań doszli do wniosku, że LPP spowodowało niezadowalające rezultaty transplantacji. Jednak 17 zgłoszonych przypadków to na tle wykonywanych każdego roku tysięcy zabiegów bardzo mały odsetek niepowodzeń spowodowanych LPP.
Na szczęście to znikomy procent o charakterze teoretycznym, dlatego nie należy się martwić potencjalnym odrzuceniem przeszczepu włosów. W rękach doświadczonego lekarza i zespołu medycznego zajmującego się transplantacją włosów przeszczep to bardzo bezpieczny i skuteczny zabieg. Jednak co najważniejsze, prawdopodobieństwo wystąpienia choroby i odrzucenia przeszczepu włosów jest niezwykle niskie.