מהי טכניקת ההשתלת שיער הטובה ביותר?


FUE ו- DHI הן שתי השיטות הפופולריות ביותר בשימוש בהשתלת שיער. שיטת FUE הקלאסית כרוכה בתהליך דו-שלבי; תחילה יוצרים אתרי הנמען ולאחר מכן משתילים את השתלים. תהליך דו-שלבי זה עשוי לגרום להבדלים קלים מבחינת הזווית והכיוון במהלך תהליך ההשתלה.

בשיטת DHI, יצירת אתרים והצבת שתלים מבוצעים בו זמנית, כלומר החילוץ וההשתלה משולבים כחלק מתהליך שלב אחד, הטמעת זקיקי השיער שחולצו ישירות לאזורי הקבלה. כתוצאה מכך, יש שליטה מלאה על העומק, הכיוון וזווית המיקום של כל שתל. הנחת שתלים לתוך השתל צ'וי כמו גם תהליך ההשתלה דורשת ניסיון מקיף של הרופא.