כמה זה 2000 זקיקי שיער?


המונח שתל המשמש בתדירות גבוהה במינוח השתלת שיער מייצג "זקיק שיער". שתל ממוצע מחזיק בדרך כלל 2 או 3 קווצות שיער. 2000 השתלים כוללים כ 5000 עד 6500 זקיקי שיער. חישוב מספר השתלים בהשתלת שיער כרוך בבדיקת אתר ההשתלה בכדי להבין את מספר הזקיקים הדרושים לכיסוי נשירת השיער באזור. המספר הכולל של השתלים הדרושים להשתלת שיער יכול להשתנות במידה ניכרת בשל השונות הגדולה בין המטופלים ביחס למאפייני השיער הייחודיים שלהם, צפיפות השיער, רפיון הקרקפת, האזור הדורש כיסוי, מאפייני פנים ודרישות אסתטיות כלליות. עם זאת, כמות השתלים המינימלית הדרושה לך להשתלת שיער תשתנה סביב 2000-3000 שתלים. התמונה למעלה מספקת לך מושג לגבי מספר השתלים שתצטרך לצורך השתלת שיער בהתאם לרמת הסיווג הנוכחית שלך לנשירת שיער.