האם אפשר להשתיל שיער הנתרם מאדם אחר?


לא, אתה לא יכול לקחת שיער מאף אחד אחר מלבד התאום הזהה שלך.

הסיבה לכך היא שלשורשי השיער שלך יש תאים חיים ובדיוק כמו כל התאים האחרים שלך, יש לך קוד גנטי ייחודי משלך.

אם גופך יתקל בקוד הגנטי של מישהו אחר דרך השערות שהושתלו, הוא ידחה אותו.

מבחר השתלים הוא הקרקפת של עצמך. השני בהעדפה יהיה שיער הגוף של המטופל עצמו.