Налице са няколко примера, при които физиологията на пациента е отговорна за незадоволителния резултат след процедура по присаждане на коса. Това е много рядко явление и обикновено е трудно да се разграничи от човешка грешка.

Според редица проучвания, проведени по цял свят, ако не е резултат от външна грешка, "отхвърлянето" на присадената коса от тялото обикновено е следствие от пост трансплантативно Lichen Planopilaris (LPP).