Има няколко фактора, които влияят върху нивото на успеваемост при присаждане на коса.

Подборът на реномирана клиника и опитен лекар, който работи с добре обучен медицински персонал се счита за един от най-важните фактори. Успехът зависи и от разпространението на оплешивяването, от донорската ви зона и от вида процедура, която ще се приложи.

Ако ви бъдат приложени необходимите стандарти на лечение от точния лекар, който има солиден опит и умения, то може да се достигне до 95% успеваемост.

Трансплантациите на коса по метода FUE са с около 95 до 100 % успеваемост. Трябва да се отбележи, обаче, че нивото на успех се базира на условието, че лекарят и медицинския екип, с който извършва процедурата, са опитни и добре обучени за извършване на FUE процедури. За пациента е важно да разбере, че FUE процедурата може да изисква няколко сесии с цел постигане по-високо ниво на успех и задоволителни резултати от присаждането.