hair transplant turkey 360 view
Съдържание

DHI Техника по присаждане на коса без обръсване на главата

Пускане на видеото

Един от често задаваните въпроси сред пациенти, възнамеряващи да се подложат на процедура по присаждане на коса, е дали тя може да се направи, без да се налага обръсване на главата.
Хората са склонни да възприемат косата си като отражение на идентичността си, като това оказва влияние и върху начина, по който се определят; следователно не е изненадващо, че не се приема с охота факта, че се налага косата да бъде обръсната, за да се извърши процедура по присаждане
Някои хора дори се отказват, когато разберат, че главата трябва да бъде обръсната преди процедурата по присаждане на коса.

От името на клиниката на Д-р Серкан Айгън проведохме изследване с цел да внесем яснота по въпроса дали е възможно да се направи процедурата без обръсване на главата.

Първо трябва да споменем някои от основните причини, поради които пациентите не желаят главите им да бъдат обръснати:

 • Това може да нанесе травма върху личността на човек, особено при жени, които носят косите си дълги
 • За да прикрият, че са се подлагали на такава процедура, тъй като при обръсната глава присаждането е видимо.
 • Ограничения, свързани с професионалната им среда, особено при пациенти, заемащи представителни длъжности

За щастие повече не се налага да се обръсва цялата глава преди процедура по присаждане по DHI метод
като понастоящем на пациентите им предлагат да изберат между 4 варианта:

 1. пълно обръсване на донорска и приемна зона
 2. обръсване само на донорска зона
 3. обръсване само на малка незабележима част от тила
 4. и ако е възможно извършване на процедура без обръсване

Извършване на процедурата с пълно обръсване е най-разпространеният метод сред тези варианти. При тази техника донорската и приемната зона се обръсват.
При вторият вариант се налага само донорската зона да бъде обръсната.
Що се отнася до последните 2 варианта- частично обръсване и процедура без обръсване, които са същността на статията, ще се концентрираме върху тях.
Преди да продължим с нашата дискусия, бихме искали да изясним и наблегнем на някои важни точки от темата. За съжаление много хора попадат в „капана“ на някои клиники по  присаждане на коса, които подвеждат пациентите като ги уверяват, че ще получат определено лечение, което не съществува или е невъзможно да се извърши.
Клиника, която всъщност не извършва процедура по присаждане на коса, без да се обръсва главата, може измамно да рекламира това и щом пациентът пристигне в клиниката те ще се опитат да го убедят да се подложи на стандартна процедура по присаждане на коса, обяснявайки за усложненията и трудностите, които биха произлезли от извършване на процедура по присаждане на коса, без да се обръсва главата.

Техники за присаждане на коса, които не изискват цялостно обръсване на главата

1. Това е техника, при която главата се обръсва частично, въпреки че остава скрито. Терминът „необръснат“ се използва, за да се покаже, че малка част от донорската зона ще бъде обръсната, но това ще остане напълно незабележимо.

2. Процедурата по присаждане на коса, без да се обръсва главата е процедура, при която главата изобщо не се обръсва по време на извличане на космените фоликули от донорската зона и косата остава непокътната.

Важно е пациентът да бъде наясно с ограниченията, свързани с двете сесии, при които главата не се обръсва и да потърси съдействие от квалифициран хирург за консултация, който да определи дали е подходящ да се подложи на такава процедура.
Например, ако пациентът страда от тежка форма на оплешивяване, особено в областта на темето и се изисква поставяне на голямо количество грефти (около 3000 – 4000 грефта), то главата му ще бъде напълно обръсната. Обикновено решението се взема по време на фазата на планиране, след като пациентът бъде прегледан от лекар.

1. – Процедура по присаждане на коса с частично обръсване на главата

Пациенти с дълга коса, за които е необходимо да се присадят около 2800 или по-малко грефти, се считат за подходящи кандидати за извършване на процедура по присаждане на коса с частично обръсване на главата, което се отнася към линейното обръсване.
което се извършва в задната част на главата, прави се на малки линии или в квадратна форма, поставено по начин, който да позволи косата да падне и спокойно да покрие обръснатата част.
Тъй като е важно да се осигури достатъчно покритие, лекарят може да препоръча на пациента да остави косата си да порасне с още 6-7 см преди процедурата по присаждане.

Предимства на процедурата по присаждане на коса с частично обръсване на главата

 • Пациентите могат да носят косата си със същата форма и дължина преди и след процедурата.
 • Дава възможност на пациентите да се върнат на работа скоро след лечението, без да се разбере, че са се подложили на такава процедура.
 • Тъй като броят на грефтите, които трябва да се присадят е по – малък, периодът на възстановяване е по-кратък.
 • Следоперативните струпеи и корички, които се образуват в донорската зона, са невидими.

Недостатъци на процедурата по присаждане на коса с частично обръсване на главата

 • Процедурата може да се извърши само на пациенти, които носят косата си дълга
 • Fewer number of follicular units can be harvested during any one session.
 • Лечението изисква извършване на няколко сесии, за да се постигне желания резултат като трябва да има интервал от поне 6 месеца между двете сесии.
 • Съществува риск от прекомерно извличане на фоликули от донорската зона, тъй като тя е ограничена до малка повърхност.
 • Цената на цялостната процедура е по-висока.

2.-Процедура по присаждане на коса с пълно обръсване на главата

dhi choi implanter hair transplant

В случаи, когато косата на пациента е слаба и има възможност да се извършват процедури между космите, особено ако оплешивяването е ограничено в предната част на главата или необходимостта от присаждане е в друга малка зона, обикновено около 1000 фоликулярни единици са достатъчни, тогава лекарят може да обмисли извършването на процедура по присаждане на коса, без да се обръсва главата.
При процедурата по присаждане на коса с цялостно обръсване на главата по време на процеса по извличане се използва кръгъл въртящ се пръстен – обикновено с диаметър 0.7 – 0.95 мм, който оформя космения фоликул и се завърта напълно на 36о градуса по време на проникването в кожата, за да се отдели от всички тъкани.
След като всяка отделна фоликулярна единица се извлече от косата, останала в нормалната си дължина, те се изрязват до корена. След като се отрежат процесът по присаждане започва като се използва имплантиращ химикал (Choi DHI technique), при което грефтите се присаждат едновременно един по един в зоните без коса върху скалпа.

Както при всяка друга  процедура  по присаждане, пациентът ще преживее шокова загуба на новоприсадената коса в рамките на няколко седмици след извършване на процедурата по присаждане с цялостно обръсване на главата.

Предимства на процедурите по присаждане на коса с цялостно обръсване на главата

 • Обръсването напълно се елиминира
 • От пациента се изисква да има дълга коса, подобно на процедурите по присаждане на коса с частично обръсване на главата, въпреки че дължината може да бъде по-малка от 6-7 см.
 • Следоперативните струпеи и корички, образувани в донорската зона, са трудно забележими.
 • Тъй като броят на грефтите, които трябва да се присадят е по-малък, цялостното време за възстановяване е по-кратко.

Недостатъци на процедурата по присаждане на коса с цялостно обръсване на главата

 • Това е трудоемка и прецизна процедура, която изисква постоянна практика, опит и умения от страна на хирурга.
 • В по-ранните варианти на DHI метода за присаждане на коса, количеството на грефтите, които можеха да се извлекат в рамките на една сесия беше по-малко в сравнение с метода FUE, но днес имайки предвид подобренията, направени в техниката, е възможно да се извлече голямо количество грефти, което да осигури на пациентите необходимата гъстота и покритие като се постигнат удовлетворителни резултати от присаждането.
 • Въпреки че пациентът вижда резултат почти веднага след процедурата, трансплантираните грефти ще падат в периода между 2- 4 седмица след операцията.
 • Обикновено присаждането на коса по метода DHI отнема повече време в сравнение с останалите методи.
 • Присаждането на коса по метода DHI е малко по – скъпо в сравнение с останалите процедури по присаждане

Преференциално съотношение на процедурите по присаждане на коса без да се обръсва главата

От 1996 година клиниката на Д-р Серкан Айгън извършва ексклузивно процедури по присаждане на коса.

Като един от основоположниците, ние сме проследили и сме станали свидетели на развитието на техниките за присаждане на коса и с обширния опит, който сме придобили по време на тази промяна и извършвайки хиляди процедури на пациенти, сме събрали статистически данни за операциите по присаждане, които могат да се видят по-долу:

 • Жени и мъже с дълги коси представляват мнозинството от пациенти, на които процедурата им се прави при частично обръсване на главата или без такова.
 • 94 % от пациентите, които са се подложили на процедура по присаждане на коса, одобряват обръсването на главата преди операцията.
 • 4-5% от пациентите, които са се подложили на процедура по присаждане на коса одобряват частичното обръсване на главата.
 • И в заключение, ако погледнем тези, които са „за“ това да не се обръсва изобщо главата преди процедурата, то техният процент е по-малък от един.

Някои пациенти, които са се подложили на процедура по присаждане без обръсване на главата споделят, че са доволни от резултата, но въпреки това твърдят, че може би щеше да е по-добре, ако го бяха направили.
В случай че не се налага главата да остане необръсната, хирурзи, които имат опит и умения в извършване на присаждането без обръсване, препоръчват на пациентите си това все пак да бъде направено преди операцията.
Тъй като броят на грефтите, които могат да се трансплантират без бръснене, е ограничен, което ще окаже влияние и върху външния вид, обръсването на главата се счита за определящо при операциите по присаждане на коса.