Съдържание

Елементи, определящи цената на операцията по присаждане на коса

Присаждането на коса се отличава като специална хирургическа техника, която бележи забележително развитие през последните 15 години. Като естествен резултат от този бърз прогрес, цената на тази процедура значително намалява. 15 години по-рано, цената на процедура по присаждане на коса, която се извършваше при трудни условия и не даваше задоволотелни резултати, варираше между 20 000 – 30 000 долара, докато днес процедура с около 3000 – 4000 грефта (броят на грефтите за покриване на средно ниво на плешивост) могат да се извършат на ценови равнища, съставляващи една десета от гореспоменатите цени. В статията .ще се оповем върху цена на операцията за присаждане на 3000 – 4500 грефта, с продължителност 6-7 часа.

Основни фактори, които определят цената на процедурата по присаждане на коса:

  • Дерматолог или естетичен лекар, който извършва операцията.
  • Тъй като процедурата е хирургична, тя трябва да бъде направена в добре оборудвана болница или клиника.
  • Поне 3 здравни специалиста/асистенти трябва да работят на пълен работен ден, за да се извърши операция по присаждане на коса.
  • Хирургични инструменти: в зависимост от вида на операцията; FUE методът изисква микромотори, поставки, игли и други основни медицински инструменти, докато DHI техниката, освен гореописаните, изисква и приложение на choi игли.
  • Кръвни тестове преди и след операцията както и медикаменти, необходими след операцията.
  • В допълнение на това, има други разходи за потенциални пациенти от чужбина като транспорт, хотелско настаняване и трансфер.

Нека разгледаме подробно по-горе посочените фактори и ги представим в цифри:

  • Първите три фактора, които се отнаяст до персонал и болнични разходи, са първичните разходи, съставляващи половината от общите разходи. Имайте предвид, че стойността на операция, извършена в луксозна болница ще се увеличи и това ще повиши цената на хирургичната процедура.
Разходите, формирани от следните два фактора, които ще бъдат прибавени към първоначалните разходи, включват оборудване и лекарства/ разходи за медицински анализи.
  • Същите тези разходи за оборудване варират в зависимост от вида на процедурата – FUE и DHI. FUE се счита за по-рентабилен вариант за операция в сравнение с DHI. Причината се крие във факта, че иглите на имплантиращата писалка, използвана при DHI, са скъпи и необходимо след всяка хирургична операция да бъдат изхвърляни.
  • Ключов момонет при използването на медицински инструменти е фактът, че тези материали са само за еднократна употреба. Всички свързани медицински пособия са само за еднократна употреба, а иглата (FUE иглата), както и тази, използвана при DHI не могат да се използват повторно.

Цена на роботизираната FUE процедура по присаждане на коса

Цената на роботизираната FUE процедура по присаждане на коса е по-висока в сравнение с останалите техники. За съжаление тези роботизирани устройства могат да заместят само 20% от човешкия труд. В двата случая на роботизирана FUE трансплантация на коса или DHI се изисква присъствие на инженер-специалист, който да работи с устройството. Като се вземе под внимание, че роботизираното устройство струва стотици хиляди долари, то просто се превръща в неоправдана инвестиция от страна на клиниката. Въпреки че има ограничена ефективност на операцията, въздействието й върху разходите може да надвиши стотици хиляди долари. Освен това, както може да предположите, има и разходи, свързани с настаняване, трансфер и консултантски услуги. Когато вземем под внимание включването на луксозен хотел и настаняване, можем да говорим за вариране на цената между 40 и 50%.

Отвъд цената за процедура по присаждане на коса

Клиники, които опитват да запазят цената ниска, за съжаление създават сериозен риск за успешно извършване на процедура по присаждане на коса. Опериращият хирург и екипът се открояват като най- важните елементи, свързани с разходите. Персонал, съставен от медицински служители с неадекватно обучение и недостатъчен опит, може да се провали при извършването на успешна процедура по присаждане на коса с непоправими последствия. За съжаление, ние в Клиниката на Д-р Серкан Айгън както и други колеги се налага да правим операции по присаждане, за да поправим такива грешки, които са причинили сериозни увреждания. Бъдете внимателни за клиники, които стоят в графа “клиники” и обръщат внимание само на това как да намалят разходите като наемат персонал, работещ за жълти стотинки. Такива клиники, в които лекарите не са ценност, са по-малко загрижени за бъдещето като по този начин увеличават вероятността за прилагане на порочни практики.

Заключение

Ако цената остава важен фактор при планирането на процедура по присаждане на коса, тогава някои определени фактори като опериращ хирург, опит на медицинския екип, качество на използваните медицински инструменти и това дали са за еднократна употреба, трябва да бъдат взети под внимание. Лекар, който е добре познат с успешно извършените си процедури по присаждане на коса, винаги ще отдава голямо значение на всички операции, които е извършил и ще знае, че всеки пациент е най-добрата реклама за него. Извършването на процедура по присаждане на коса в болница или клиника от квалифицирани лекари с богат опит в областта, придобит чрез дългогодишна практика и отдаващи голямо значение на всяка извършена операция, е определящо за резултата от операцията.