hair transplant turkey 360 view
Съдържание

Безболезнена трансплантация на коса

Пускане на видеото

Обикновено хора, които възнамеряват да се подложат на процедура по присаждане на коса, отделят много време в търсене и гледане на видеа преди процедурата. Въпреки че могат да визуализират и да разберат концепцията на присаждането, едниственият начин да се разбере е собственият опит. В тази статия д-р Серкан Айгън  ще опита да отговори на някои от най-често задаваните въпроси, поставени от хора, които планират да се подложат на процедура по присаждане; „Болезнена ли е процедурата?“ За да се обясни точно какво представлява безболезненото присаждане на коса (безболезнена трансплантация, безиглена трансплантация на коса), първото нещо е да се знаят зоните, подложени на болка. Това на свой ред изисква разбиране на основните принципи на процедурата по присаждане на коса.

Най-подходящият метод за присаждане на коса: FUE технологията

Тъй като FUE  методът се извършва при минимална хирургическа интервенция, той се счита за най-подходящият метод за присаждане на коса. Единствената алтернатива, която може да се сравни с този метод, е FUT  процедурата. Освен методите FUE и FUT, кои са другите методи, които се споменават с различни имена? Как се определят тези имена?

Подтехники на FUE метода

DHI (директен метод за присаждане на коса) е процесът на присаждане на грефти, които са извлечени според основните принципи на FUE метода, като се използва choi (имплантер) pen. Роботизирана FUE, Сапфирна FUE, FUE, извършена с микро мотор, присаждане на коса чрез перкутанна техника и много други имена могат да се добавят. Някои примери; Присаждане на коса без обръсване, което не е пряко свързано с нашата тема, Безболезнено присаждане на коса, Безиглено присаждане на коса, което ще засегнем в тази статия Въпреки че всеки метод си има свои отличителни белези, всеки от тях е базиран на основните принципи на FUE. Основната цел на тези технически подобрения е да се извърши процедура по присаждане на коса, който са сведе до минимум дискомфорта и болката за пациента. При присаждане на коса по метода FUE основно се работи върху 2 зони. Върху тези зони се прави минимална хирургическа интервенция.  1. Процесът на вграждане на индивидуално извлечени от донорската зона фоликулярни грефти с помощта на микро мотори. 2. Създаване на приемащи зони за поставяне на грефти И двата процеса изискват поставяне на местна упойка.

1. Поставяне на грефти

Този процес включва извличане на фоликулярни единици с помощта на микро мотор и микрострунни накрайници. Процесът на разделяне на грефтите от заобикалящата донорска тъкан, се прави чрез използване на остра игла, прикрепена към моторизирано устройство. Поради тази причина процесът на извличане извличане изисква поставяне на местна упойка. Въпреки че на пациента се поставя местна упойка, съществува още един елемент, който допринася за увеличаване нивото на комфорт по време на операция, а именно намаляване скоростта на въртене на иглите и което е по-важно използването на остри игли, направени от хирургическа стомана. Показател за реномето на клиниката, в която се извършват процедури по присаждане на коса, е качеството на оборудването, което се използва. За съжаление, това не е толкова лесно да се открои по време на операцията. Въпреки това, за качеството може да съдите по време на следоперативното ви възстановяване. 

2. Трансплантация

Преди да се поставят грефтите, в приемащата зона трябва да се направят разрези. Тази стъпка включва два фундаментални принципа. Първата е да се определи приемащата зона преди извличането на грефти от донорската зона. Втората е поставяне на грефта в предната част на choi pen иглата; с тази игла става възможно създаването на приемаща зона и непосредствено вграждане на грефта. DHI методът изисква използването на стоманени игли. Още веднъж, качеството на стоманата (иглите) е в пряка зависимост от качеството на клиниката или акцентът, който се поставя върху работата. Въпреки това при методи на основата на класическата FUE техника, където приемащите страни се създават преди извличането на грефти, разрезите могат да бъдат направени чрез сапфирни остриета вместо със стоманени. Това от своя страна ще осигури комфорт на пациента в следоперативния период. Основната причина е, че сапфирните остриета имат по-гладка повърхност в сравнение със стоманените и това намалява риска от усложнения като кожни и тъканни увреждания. 

Необходимостта от поставяне на упойка по време на процедура по присаждане на коса

Поставянето на успокояващи агенти преди двата основни процеса при присаждането на коса по метода FUE е неизбежно. Активната съставка в упойващия агент доставен в кожата само успокоява заобикалящата зона, която трябва да се упои като дава възможност да се извърши микро хирургическата процедура. Очевидно изборът на метод за упойване оказва влияние върху усещането за комфорт. Дефиниции като безболезнена трансплантация, безболезнено присаждане на коса и безиглен метод за присаждане на коса, споменати в тази статия, са понятия, изразяващи нивото на комфорт, което се изпитва по време на операцията и се отнасят до техниката на упойване, която се прилага. Начините на прилагане на упойващи агенти, асоциирани с безболезнено присаждане на коса са: Обща упойка: Когато говорим за упойки, използвани по време на процедура по присаждане на коса, общата упойка не намира място сред тях. Тъй като общата упойка поставя пациента в дълбок сън, тя може да повиши риска и да доведе до усложнения. Регионална упойка: Регионалната упойка може да се определи като процес, при който тялото се поставя в покой с цел да не изпитва болка. Точно както и при общата упойка, регионалната не намира приложение в процеса по присаждане на коса. Местна упойка: Местната упойка е най-широко разпространеният вид анестезия, използван при процедурите по присаждане на коса. Местната упойка може да бъде поставена чрез безиглена система за инжектиране (дифузия с високо налягане) или чрез традиционна техника за инжектиране. Успокояване: Сред всички приложения, този метод е най-предпочитан. Може да се достави както чрез инхалация, така и по венозен път през ръката. Това, което увеличава усещането за комфорт е способността правилно да се дозира упойката, спрямо нуждата на пациента и при постоянно наблюдение да се намали влиянието й, ако се наложи. Откакто и бебета се поставят в състояние на седация, този метод се счита за достатъчно сигурен. В клиниката на Д-р Серкан Айгън ние използваме местна упойка при процедурите по присаждане на коса. В зависимост от предпочитанията на пациента, упойката може да бъде поставена чрез безиглено инжектиране или чрез седация.

Безболезнено, Безболезнено присаждане на коса

Това, което се има предвид при безболезнена процедура по присаждане на коса е, че болката, която пациентът преживява от поставянето на упойката по време на процедурата по присаждане на коса ще бъде напълно елиминирана, превръщайки операциите по присаждане в безболезнени процедури.

Местна упойка с инжекционни игли

При присаждането на коса, по време на процеса на извличане на донорски материал и създаването на приемаща зона, се налага използването на упойка. Тази местна упойка е най-обикновената форма на успокояване чрез инжектиране. Нека опишем болката, която се усеща при поставянето на местната упойка: сходна е с тази при денталните процедури. Иглите, които се използват точно при тази местна упойка са много тънки и причиняват минимално кожно раздразнение. Върхът на иглата, който се поставя успоредно на повърхността на кожата, пренася местната упойка там, където нервите се разпространяват дифузно в тъканта и след това бавно се изтегля от кожата. В резултат на това чрез минимална употреба на игли местната упойка се разпространява по цялата повърхност. Новата подобрена версия на инжекцията за поставяне на местна упойка с редуцирани нива на болка, е местна упойка, поставена чрез jet инжекция. При това приложение вместо да се използва игла упойващият разтвор се доставя чрез механична енергия, която създава налягане, достатъчно да изтласка упойващи агенти през много малък отвор. Съществуват два вида jet инжектори при прилагането на безиглени местни упойки: Безиглен инжектор с пластмасово тяло: тъй като приложеното налягане ще бъде по-малко върху повърхността на кожата, ще отнеме 1-2 минути, докато упойката подейства. Безиглен инжектор със стоманено тяло: тъй като приложеното налягане ще бъде по-голямо, по-голямо количество упойка може да бъде поставено наведнъж. Местна упойка, поставена чрез използването на стоманено тяло, започва да действа в рамките на секунди. В операциите, които Д-р Серкан Айгън извършва, се използват и двата вида инжектори. При това приложение директният контакт с кожата е сведен до минимум и когато инжекторът се постави под високо налягане, това позволява активните съставки да се доставят в кожата. В резултат на това болката, която нормално се усеща по време на инжектиране, се елиминира напълно. Упойка, поставена чрез безиглени инжектори, значително намалява усещането за болка.

Най-комфортното преживяване: безиглена упойка и седация

Понастоящем най-развитият  метод за намаляване на болката е пациентът да се успокои преди да се постави местна упойка чрез безиглен инжектор направен от стомана. Изискванията са упойката да бъде поставена интравенозно няколко минути преди операцията. Лекарствата, използвани за упойка, се поставят чрез интравенозна линия. Интравенозна упойка се поставя от анестезиолог, като се вземат под внимание възрастта на пациента, теглото и състоянието му. Седацията се различава от класическата анестезия. Класическата анестезия поставя пациентът в дълбок сън в пълно безсъзнание. От друга страна, пациентът под седация ще остане буден, но спокоен. Причината, поради която седацията се счита за сигурен метод е, че тя може да се постави на хора от всички възрасти – от новородени до възрастни. В Клиниката на Д-р Серкан Айгън използваме безиглена инжекционна система за поставяне на местната упойка. В допълнение на това – при пациенти с нисък праг на болка след преглед на текущото им здравословно състояние процедурата може да се направи с поставяне на упойка, съчетана със седатив.

Други фактори, които определят безболезнената трансплантация на коса

  • Използване на микромотор, който се върти на ниска скорост по време на процеса на извличане
  • Използване на микромотор с малки цилиндрични игли (punches), които са направена от висококачествена хирургична стомана.
  • Обновяване на цилиндричните игли, които се използват по време на процеса на извличане, преди острието да се зачерви от прекомерна употреба.
  • Използване на сапфирени остриета вместо стоманени при създаването на разрези върху приемащата зона.
  • Поставяне на превръзка от здравни сътрудници веднага след операцията, както и в деня след операцията са също фактори, които оказват влияние върху операцията.

Пациентите постигат естествени, успешни и задоволителни резултати от процедурите по присаждане на коса, извършени в Клиниката на Д-р Серкан Айгън. Ако възнамерявате да си присаждате коса или да научите повече информация относно процедурата, не се колебайте да се свържете с нас.