Jaki przeszczep włosów jest najlepszy?


“FUE (Follicular Unit Extraction) i DHI (Direct Hair Implantation) to dwie najpopularniejsze metody przeszczepu włosów.
Klasyczna metoda FUE obejmuje proces dwuetapowy: najpierw tworzy się obszary biorcze, a następnie przeszczepia grafty. Proces ten może powodować niewielkie różnice pod względem kąta włosa podczas przeszczepu.”
W metodzie DHI przygotowanie obszaru biorczego i umieszczanie graftów odbywa się jednocześnie – ekstrakcja i przeszczep są dokonywane podczas jednoetapowego procesu. Pobrane mieszki włosowe osadza się bezpośrednio w obszarach biorczych. W konsekwencji istnieje pełna kontrola głębokości, kierunku i kąta wszczepienia każdego z graftów. Umiejscowienie ich przy użyciu specjalnego pióra medycznego Choi, jak również proces wszczepienia, wymagają wszechstronnego doświadczenia od lekarza przeprowadzającego zabieg.
Zalety techniki DHI
Do plusów DHI wskazywanych przez ekspertów od odbudowy włosów należą:
Skrócony czas przebywania graftów poza ciałem pacjenta, co zapewnia ich skuteczniejsze wszczepienie.
Wysoki wskaźnik przeżycia mieszków włosowych.
Znacznie zmniejszone krwawienie w obszarze biorczym podczas wszczepiania mieszków włosowych.
Szybki powrót do zdrowia i normalnego trybu życia pacjenta po operacji.
Strefa biorcza nie musi zostać ogolona przed zabiegiem, co jest zaletą dla osób, które nie chcą ścinać włosów.
Wady techniki DHI
Minusy metody DHI:
Zarówno chirurg jak i zespół medyczny muszą przejść długoterminowe szkolenie aby podjąć się wykonywania tego typu zabiegu.
W porównaniu z innymi technikami przeszczepu włosów metoda DHI jest kosztownym zabiegiem.
Metoda ta wymaga większego skupienia i precyzji.
Obie metody mają swoje wady i zalety i to lekarz powinien zdecydować o wyborze jednej z nich. Kiedy DHI i FUE są wykonywane przez odpowiednich medyków, ich rezultaty nie różnią się od siebie w sposób znaczący.