Średnia liczba graftów potrzebnych do przeszczepu brwi waha się od 200 do 300. Liczba ta zależy od stopnia rozrzedzenia brwi oraz ich oczekiwanego kształtu. Na ilość graftów potrzebną do przeszczepu brwi wpłynie dodatkowo ich grubość. Na przykład stosowanie cieńszych włosów z innych części ciała może wymagać większej liczby graftów.