Съдържание

КОВИД – 19 Мерки за Безопасност

В Клиниката на Д-р Серкан Айгън вашата безопасност е винаги наш приоритет. Ние осъзнаваме сериозността на КОВИД – 19 и бихме искали да ви уверим, че сме взели всички превантивни мерки, за да осигурим стерилна среда. Следим отблизо развитието на КОВИД – 19, съгласно данните, изнесени от правителството. Целта за това е да координираме своевременно нашата настояща позиция и подход. Ние сме наясно, че тези трудни времена изискват високо ниво на предпазливост, за да запазим живота и здравето на нашите пациенти и служители.

В Клиниката на Д-р Серкан Айгън сме взели всички предпазни мерки по отношение на санитаризация, дезинфекция и обща хигиена на работни помещения, за да сме сигурни, че е налице чиста и сигурна среда за нашите пациенти и служители. Въпреки трудната ситуация на местно и международно ниво, хората ще продължават да имат проблеми със загуба на коса и ще продължават да търсят квалифицирана оценка и лечение както и постоянна грижа. С оглед на така създалата се ситуация, екипът от Клиниката на Д-р Серкан Айгън би желал да ви информира относно стъпките, които сме предприели срещу разпространението на КОВИД – 19.

За да осигурим най -доброто лечение на нашите пациенти, сме взели следните предпазни мерки:

Симптоми на Заболяването

Преди провеждане на преглед пациентите ще бъдат питани, дали имат следните симптоми:

 • Температура или респираторни проблеми като кашлица и задух
 • Възпалено гърло, главоболие, липса на обоняние и вкус
 • На пациенти, постъпващи в клиниката или такива с уговорен преглед, ще им бъдат зададени редица въпроси относно симптоматиката, ще им бъде измерена температурата и ще бъдат помолени да носят маска.  Ако не са налице симптоми, пациентът ще бъде дезинфекциран и съпроводен  за преглед. Ако са налице някакви симптоми, на пациентът ще бъде поставена маска и ще бъде инструктиран да се прибере у дома, ще се проследи състоянието му чрез виртуални посещения като има готовност за медицинска намеса.

Ако пациентът е в рискова група, се препоръчва онлайн консултация.

Протоколи за Носене на Маски и Медицински Ръкавици в Клиниката

 • На всеки лекар и медицински работник, които по принцип носят маска и медицински ръкавици, ще им бъде предоставена еднократна маска в началото на смяната. Тези маски и медицински ръкавици ще се носят по време на дежурството.
 • Маските трябва винаги да покриват носа и брадата.
 • Ръцете трябва да се дезинфекцират преди и след допир  до маската и медицинските ръкавици.
 • Когато се яде или пие, маската трябва да се съхранява на чисто и сухо място.
 • За всички, без значение с маска или не, не се разрешава ядене и пиене в зоната, където се намират пациентите; изисква се и спазване на дистанция от поне 6 стъпки.

Брой Пациенти и Посетители

Посещенията са ограмичени до едно на ден за всеки пациент. Посетителите също ще бъдат проследени като отговарят на въпроси за състоянието си, ще им бъде измерена температурата и ще бъдат помолени да носят маска. През по-голямата част от времето вие ще сте единственият пациент в чакалнята или някоя друга стая. Обръщаме се с молба към пациентите строго да ограничат или елиминират броя на хората, които ги придружават. Предприети са допълнителни мерки за по-нататъшно ограничаване потока на пациенти като се намали техния брой и близост в цялата клиника.

Санитарна Обработка

Както винаги спазваме стриктни протоколи за санитарен и инфекциозен контрол.

 • За санитарна обработка – постоянно използваме HEPA филтри в нашите операционни помещения. HEPA филтрите пречистват въздуха на всеки 2 -3 минути, в т.ч и микроорганизмите. По този начин винаги има свеж въздух в операционните ни зали.
 • Второ – в нашите операционни помещения има Ултравиолетови С лампи. Те се включват в края на всяка операция. Тези лампи унищожават микроорганизмите (микроби) и пречистват помещението до следващата операция. Операционното помещение, заедно с повърхностите се почистват с дезинфектант в края на всяка операция.
 • Мивки и зони за дезинфекция на ръце са разположени в клиниката или близо до входовете и зоните с пациенти. В допълнение към нашите следоперативни и нощни протоколи за почистване сме осигурили постоянно санитарно обслужване на чакални, дръжки на врати, оборудване и помещения в клиниката след всеки пациент през целия ден, за да ограничим рисковете.

Ограничаване на физически контакт

За да се намали риска от разпространение на КОВИД – 19 в клинична среда, е важно да се предприемат всички разумно практически действия за идентифициране на опасностите. Поради тази причина, като клиника, решихме са сведем до минимум физическия контакт. Понастоящем ще показваме уважение към пациентите си с думи, а не чрез допир.

Медицински Екип

Ако някой от нашия екип е пряко или косвено застрашен от КОВИД – 19, той ще бъде изолиран, докато не приключи карантината му. Нещо повече – ако някой от екипа има прояви или симптоми на КОВИД – 19, той няма да се връща на работа, докато не мине периода на карантина. По време на пандемията насочихме част от служителите си да работят от вкъщи, където е възможно, така че да не се наруши работния процес на клиниката и да удовлетворим нуждите на пациентите си.

Д-р Серкан Айгън като Клиника

Ще продължим да вземаме допълнителни предпазни мерки за нашите пациенти и да предлагаме персонализирани консултации от разстояние, както и проследяване на следоперативен период чрез нашата “Форма за Онлайн Консултация“. Към този момент няма причина за безпокойство както за нашите пациенти, така и за медицинския ни екип. Чрез прилагане на подходящи мерки гарантираме безопасността на всеки.