hair transplant turkey 360 view
Съдържание

Присаждане на вежди | Вежди присаждане | Възстановяване на вежди

Загубата на вежди обикновено се наблюдава като резултат от постоянно скубане на едни и същи зони, кожни заболявания като alopecia areata, перманентен грим, химиотерапия и др. Все още има шанс веждите да пораснат отново, след като ги загубите. Когато някой загуби за постоянно фоликулите от веждите си, той/тя може да си направят трансплантация на вежди. Присаждането на вежди е процес на присаждане на космени фоликули, които могат да се извлекат от всички налични донорски зони, обикновено от задната част на главата и да се присадят там, където липсват вежди.

Eyebrow transplantation is the process of transplanting hair follicles, which can be extracted from all available donor areas, primarily from the region at the back of the head, to the areas where eyebrow loss has occurred.

DHI метод за присаждане на вежди

Сред процедурите за възстановяване на коса, най-прецизна и взискателна е трансплантацията на вежди. При присаждането на вежди е важно да се постигне естествен външен вид. Ето защо ъгълът и посоката на присадените грефти трябва да бъдат естствени, а линията на веждите трябва да бъде прецизно очертана. В Клиниката на Д-р Серкан Айгън присаждането на вежди се извършва по метода DHI.

Причината за използването на DHI метода е, че позволява присаждането между съществуващи косми, за разлика от FUE метода.

Етапи при присаждането на вежди

Може да се приеме, че естетическият момент е основен при присаждането на вежди. Това изисква разработване на индивидуален план за операция, базиран на уникалните нужди на пациента.

Четири основни стъпки при присаждането на вежди

  1. Консултация и Планиране

  2. Извличане на грефти

  3. Присаждане на грефти с помощта на Choi implanter

  4. Следоперативна превръзка

По-долу има кратко описание на тези етапи:

  1. Консултация: Чрез преглед се определя зоната, върху която ще се присаждат грефти и дизайнът на веждите. По време на този етап лекарят ще ви направи план за операция като вземе под внимание чертите на лицето ви и индивидуалните потребности.

Етапи на операцията

  1. Извличане на грефти: Методът без обръсване, който обикновено се прилага на пациенти с дълга коса, е метод, който се използва и при присаждането на вежди. Малкият брой грефти, необходими за процедурата, позволяват тя да се извърши лесно. Извличането на грефти чрез приложението на метода без обръсване изисква обръсване само на малка част от задната част на главата. Обръснатата зона, от която ще се извличат грефти, няма да се вижда, защото ще се покрие от наличната коса. При извличането на грефти само малка част от космите ще бъдат присаедни.
  2. Защото само с отделни косми може да се постигне естетически вид на веждите. Преди процеса по извличане се поставя местна упойка върху донорската зона. При присаждането на вежди с метода DHI върху трансплантираната зона също ще бъде поставена местна упойка. При използването на Choi implanter космените фоликули се присаждат като се взема под внимание точния ъгъл и посока на растеж на космите. Процесът е важен, за да се постигне естетически вид.

След операцията

  1. Ден след процедурата ще ви направят превръзка, която да гарантира, че космените фоликули са се вградили в тъканта, както и за да се предотврати поява на някакви други медицински усложнения.

Тъй като присаждането на вежди изисква средно около 200 – 300 грефта, обикновено процедурата отнема 2-3 часа.

Кандидати за присаждане на вежди

Присаждането на вежди може да се направи на пациенти, които имат частична или пълна загуба на окосмяване на веждите.

Наблюдение на резултатите след присаждане на вежди

Растежът на новоприсадените вежди е същият както при присаждането на коса. В рамките на 15 дни след процедурата пациентът ще има шокова загуба на косми, което е временно състояние. В следващите 3 месеца пациентът ще забележи видим растеж. Възможно е в следващите 8-12 месеца след процедурата да се види резултатът.

hair grow animation